Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 27 sep 2023

Kraftsamling för ökat byggande i Gällivare

Vy över Gällivare mot lågfjället Dundret.

Vy över Gällivare mot lågfjället Dundret. Foto: Daniel Olausson/Follow the Light

Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv AB har samlat sina kompetenser för att din byggidé ska kunna bli verklighet på ett snabbt och smidigt sätt. Privata initiativ för att bygga ut Gällivare ska tas tillvara på ett effektivt sätt genom forumet ”Byggdialog Gällivare”.

Genom "Byggdialog Gällivare" får du träffa en samlad kompetens med tjänstepersoner från Gällivare kommun och Gällivare Näringsliv AB som gör att du snabbt kan komma vidare med din idé. Det här är vägen in till kommunen för dig som har en idé om byggande som du vill genomföra.

Dialogforumets syfte är att på ett tydligt och skyndsamt sätt hantera och bereda externa konkreta idéer och initiativ. Forumet lotsar dig rätt genom ansvarsområden rörande mark-, plan- och byggfrågor. Resultatet blir en snabbare väg framåt då forumet har mandat att besluta om inriktning på inkomna ärenden inför politisk behandling.

”Byggdialog Gällivare” är ett forum för alla privata initiativ som vill vara med och bygga ut Gällivare tillsammans med oss. Vi gör det här för att komma snabbare framåt i utvecklingsfrågor, säger Alexander Kult, särskild samordnare på Gällivare kommun.

Vare sig det handlar om industrimark för en verksamhet eller viljan att bygga bostäder så är ”Byggdialog Gällivare” rätt forum för att komma framåt så snabbt som möjligt.

Den gröna omställningen

Gällivare står idag inför en expansiv utvecklingsfas som samhälle kopplat mot industrins omställning mot en mer hållbar fossilfri riktning och framtid. Detta kommer bland annat innebära att fler bostads- och verksamhetsområden kommer att behöva byggas ut skyndsamt i kölvattnet av satsningarna på industrins expansion. Kommunen kommer inte att äga möjlighet att lösa denna utmaning själv utan är beroende av privata initiativ för att gemensamt bygga ut våran kommun, både i staden och på landsbygden.

Nya bostäder, skolor, nytt aktivitetshus, fler idrottsanläggningar och ett trevligare centrum. Gällivare är mitt uppe i en spännande omvandling både innehålls- och arkitekturmässigt. Här skapas ett samhälle med hållbarhet som ledstjärna och mötet mellan människor är centralt.

Den gröna omställningen innebär stora möjligheter för Gällivare kommun att växa och utvecklas. Fler medborgare behövs och då behövs fler bostäder. Det planeras nu för fullt för att möta efterfrågan där kalkylen visar att det behövs 1200 nya bostäder de närmaste åren.

Hur går det till?

Forumet "Byggdialog Gällivare" beslutar om inriktning på inkomna ärenden inför politisk behandling. Om förslaget som ställs i forumet stämmer överens med kommunens övergripande utvecklingsinriktning och bedöms efter beredning vara lämpligt blir det ett politiskt ärende om att genomföra markanvisning och/eller detaljplan.

Forumet kommer att behandla två huvudsakliga inriktningar:
- idéforum och ingång till kommunen i exploaterings-, plan- och byggfrågor
- företagspresentation av nya aktörer

Boka din tid här. Öppnas i nytt fönster.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-09-27
Publicerad:
2023-09-27