Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 03 jul 2023

Gällivare växer så det knakar

Senior- och trygghetsboende.

Ett nytt senior- och trygghetsboende i centrala Gällivare. Foto: Mikael Isaksson/Topbostäder AB.

Gällivare står i händelsernas centrum globalt nu när gruvindustrin miljardsatsar för en grön omställning. Samtidigt pågår tidernas största samhällsomvandling till följd av gruvnäringens expansion.

Utöver de tusentals bostäder som byggs för samhällsomvandlingen ska 1200 ytterligare bostäder byggas under en femårsperiod. Dessutom ska kommunala verksamheter och kommersiella lokaler byggas upp. Det ska skapas områden för entreprenörsboenden, möjliggöra mark för industrisatsningar och handel samt öka företagsetableringar.

Andra sidan

På Gällivare kommuns planeringsavdelning pågår det en febril verksamhet med att ta fram detaljplaner och möjliggöra för en expansion av Gällivare. På området ”Andra sidan” strax sydväst om Gällivare tätort antogs detaljplanen för Bryggeribackens andra etapp under försommaren. Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för byggnation av flerbostadshus samt möjliggöra för småhustomter inom området. Det planeras för cirka 120 lägenheter där LKAB ska uppföra bostäder som ersättning för en del av det som avvecklats, till följd av gruvbrytningen, i Malmberget. Tommys Last AB ska exploatera en del av området med cirka 7-10 villatomter, i samband med det ställer bolaget även i ordning Solvägen. Naturmark kommer att säkerställas och iordningsställas för de boende i området för att möjliggöra närrekreation och promenadstråk.

Andra sidan

Bryggeribackens andra etapp är en fortsättning på den tidigare utvecklingen av området och kommer att erbjuda ännu fler möjligheter för invånarna att bo och trivas i en vacker miljö. Foto: Wesley Overklift/LKAB

Gällivare centrum förs samman med Dundret

Ett planförslag för fastigheten Gällivare 18:13 på Repisvaara innehåller 300-600 bostäder fördelade i flerbostadshus och olika typer av småhus och ytor för kommersiell verksamhet. En möjlig skolfastighet gör området förberett inför framtida behov av förskole-, fritids- eller skollokaler. Området kommer att fungera som en ”brygga” mellan södra Repisvaara och den planläggning som nu pågår på Dundret.

- Det är ett planerat bebyggelseområde som utgår från en stadsbyggnadsprincip att sammanfoga Gällivare centrum med Dundret för att skapa en sammanhängande tätortsstruktur. Här ska bostadskvarter, skolor, handel, arbetsplatser och rekreationsändamål länkas i första hand via gång- och cykelvägar och kollektivtrafikförbindelser. En ny huvudgata genom planområdet planeras för en kortare kollektivtrafiksträckning från Gällivare centrum via Repisvaara till Dundret. Längs huvudgatan får bostäder och centrumverksamheter uppföras, förklarar Marcus Zetterqvist, planeringschef på Gällivare kommun.

En ny infart från Dundretvägen planeras i höjd med infarten till Hellnerstadion samt längst i norr. Från infarten vid Hellnerstadion leder en gata sydöst till ett naturområde för friluftsaktiviteter med möjlighet till badplats och bryggor i Harrträsket. Längs Harrträsket planeras möjligheten att anlägga spår, leder och gång- och cykelstigar till ett sammanhängande nät i syfte att göra Harrträsket till ett utflyktsmål för en bredare allmänhet. Områdena planeras att bindas samman över Dunderbäcken, inte bara för gångare och cyklister, utan också med leder och spår för skoter- och skidåkare.

Naturmarken i området bidrar till att bibehålla naturliga livsmiljöer för växter och djur. Den kuperade skogsterrängen med motions- och längdskidspår erbjuder fortsatt frilufts-, motions-, och rekreationsvärden till närboende och besökare.

Repisvaara

Dessutom utvecklas Repisvaara väster om väst som blir ett attraktivt bostadsområde med cirka 40 nya tomter för villaägare från Malmberget. Foto: Wesley Overklift/LKAB

Gällivare centrum utvecklas

LKAB bygger 85 ersättningslägenheter åt Topbostäder i centrala Gällivare med tillhörande parkeringsgarage. Dessutom bygger LKAB cirka 1 800 kvadratmeter affärs- och kontorslokaler där bland annat Coop kommer finnas. En del av ytan dediceras parkering för centrumhandeln. Byggnationerna på kvarteret innefattar tre lamellhus samt en innergård i två nivåer. Innergården är planerad med sitt- och lekytor, pergola med utemöbler, grillplats och odlingslådor. Beräknad inflyttning är sista kvartalet 2024.

- Kvarteret Gladan kommer vara ett signaturbygge med spännande arkitektur. Det som är en byggarbetsplats nu kommer att bli en inbjudande entré till Gällivare centrum, säger Carola Ärleborg, marknadschef på Topbostäder AB.

Kvarteret Gladan i Gällivare centrum.

I kvarteret Gladan skapas moderna och attraktiva bostäder och affärslokaler mitt i centrum. Foto: Wesley Overklift/LKAB.

Kvarteret Vassara i centrala Gällivare

Vid före detta kommunparkeringen finns nu Gällivares nya senior- och trygghetsboende med totalt 67 stycken lägenheter. I mars kunde de första hyresgästerna flytta in. Bostäderna har LKAB byggt som en del av ersättningen för Topbostäders lägenheter i Malmberget.

Noulajärvi

Den avslutande delen i samhällsomvandlingen för Topbostäder blir när LKAB bygger ersättningsbostäder vid Noulajärvi. Bygget omfattar 43 nya lägenheter i storlekar 2-3 rum och kök i tre våningsplan. Byggnaderna placeras med en utblick över vattnet och erbjuder klimat- och energismart boendekomfort. Dessutom fortsätter LKAB:s arbete med de flyttade kulturhusen från Malmberget. Under sommaren flyttas ytterligare hus till området.

Nytt bostadsområde vid Nuolajärvi.

Mellan sjön Nuolajärvi och Vassara älv blir det en fin mix av kulturhus, flerbostadshus samt villor. Foto: Wesley Overklift/LKAB.

Koskullskulle

Personalbostäder i Koskullskulle.

Annexet tar form som personalbostäder nära gruvområdet vilket skapar en bekväm och nära arbetsmiljö för LKAB:s anställda. Foto: Wesley Overklift/LKAB.

Lediga tomter

Just nu finns det lediga tomter på Repisvaara. Läs mer här.

50 småhustomter är under uppförande mellan Vassara älv och Nuolajärvi, dessa kommer enligt nuvarande tidplan att finnas tillgängliga för visning under hösten och delas ut under kommande vinter. Mer information om detta kommer att publiceras på Gällivare kommuns hemsida.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-07-03
Publicerad:
2023-07-03