Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 02 maj 2023

Information VA-ledningsbyte Schaktmästaregatan

vatten

Foto: Daniel Olausson/Follow the Light

Gällivare kommun kommer att påbörja ett VA-ledningsbyte under vecka 19 längs med Schaktmästargatan och ner mot Parkgatsleden. Detta för att säkra driftsäkerheten och kapaciteten i ledningsnätet utifrån nya fastigheter som anläggs inom centrumområdet.

Arbetet kommer att pågå från mitten av maj till mitten av juli. Det kan innebära att vissa störningar inom vattenleveransen kan förekomma under den perioden.

Vägområdet kommer att stängas av för fordonstrafik, detsamma gäller för parkeringsytor längs med Schaktmästaregatan. Det kommer upprättas tillfälliga parkeringsytor för boendena inom området samt tillkomma in- och utfarter till befintliga parkeringsytor inom arbetsområdet.

Arbetsområde (Röd)
Färdväg (Grön)
P-platser (Blå)

Karta

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-04
Publicerad:
2023-05-02