Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 25 apr 2023

Gällivares livsmiljöer uppmärksammas i rikstäckande rapport

Johan Eriksson Buhr

Johan Eriksson Buhr är Gällivare kommuns byggchef och stadsarkitekt. Foto: Gällivare kommun.

Gällivare kommuns stadsomvandling, med allt som byggs och har byggts de senaste åren, uppmärksammas en ny rapport av Statens centrum för arkitektur och design, ArkDes. I rapporten är Gällivare kommuns byggchef och stadsarkitekt, Johan Eriksson Buhr, intervjuad och berättar om hur kommunen arbetar med gestaltad livsmiljö i den pågående samhällsomvandlingen Gällivare-Malmberget.

Rapporten handlar om hur Sverige uppfyller det nationella målet för gestaltad livsmiljö. Det vill säga hur arkitektur, form och design ska bidra till att skapa ett hållbart, rättvist och mindre segregerat samhälle – och ta tillvara och utveckla konst och kulturhistoriska värden. För att uppnå målet samarbetar ArkDes, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Statens Konstråd.

I intervjun berättar han om hur teamet av arkitekter och ingenjörer ”på Gällivarevis” vill lyfta fram, förstärka och skapa identitet, och hur man tänker sig att staden och landskapet ska knytas samman.

– Vi vill ta reda på och berätta om vad en modern industristad i transformation kan vara. Likaså vill vi fånga upp den samiska kulturen i vårt arbete.

Vidare berättar Johan Eriksson Buhr om Kunskapshuset, Isborgen och andra nya byggnader med hög ambitionsnivå. Givetvis nämns också byggprojektet multiaktivitetshuset i sammanhanget. Byggnaden som ritats av den kanadensiske arkitekten Michael Green, internationellt känd för sina stora träbyggnader.

Han nämner också att Gällivare kan bli bättre på att förstå, uppskatta och ge rätt förutsättningar för arkitektens och designerns roll och kunskap i byggprocessen, exempelvis genom att utforma upphandlingar och markanvisningsavtal som främjar det.

Johan betonar att det finns goda förutsättningar att skapa ett omsorgsfullt och långsiktigt hållbart Gällivare och att i denna process lösa stora renoverings-, reinvesterings- och nybyggnadsbehov i staden.

– Förutom fina miljöer och framåtanda finns det i Gällivare ett socialt liv som gör det roligt att bo och verka här, säger Johan Eriksson Buhr avslutningsvis.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-04
Publicerad:
2023-04-25