Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 09 jan 2023

I väntan på multiaktivitetshuset

Sporthallen

Den anrika Sporthallen i Malmberget stängdes vid årsskiftet. En av dem som jobbar för högtryck med att lösa lokalsituationen för berörda verksamheter är Robert Nilsson, avdelningschef, Ungdom Fritid.

- Det gäller att bygga ett livslångt intresse för ett fysiskt aktivt liv hos barn och unga. Hela samhället mår bra av det, därför försöker vi lösa det så bra som möjligt för alla, säger han.

För ett tag sedan kom nyheten att multiaktivitetshuset som byggs i centrum inte står klart förrän 2027. Under tiden behöver idrottsföreningarna, som i framtiden ska flytta in där, ersättningslokaler. Många har redan fått lokaler i tätorten och schemalagts i exempelvis i nya Sporthallen, Sjöparksskolans idrottshall och Mariaskolans idrottshall. Men ännu väntar en del verksamheter på en lösning.

Robert Nilsson samordnar en stor del av det som görs i samband med avvecklingen av Sporthallen i Malmberget men förvaltningen hanterar även skoterleder, fiskefrågor och liknande.

Han har förståelse för att de berörda tycker det är besvärligt att flytta sina väl fungerande verksamheter.

- Sporthallen har ju varit jätteviktig för hela kommunen. Jag förstår att de som ännu bedriver verksamhet där uppe, och kommuninnevånarna i stort, varit oroliga.

En viktig del i arbetet är att föra regelbunden dialog med alla verksamheterna. Och de är många, både stora och små föreningar. Dialogen kan handla om att träffa styrelsen eller mötas på plats i ersättningslokalen för att titta på praktiska lösningar. Förvaring av utrustning har varit knepigt i vissa fall, berättar Robert.

- Vi försöker jobba proaktivt. Vårt primära fokus är att det ska bli så lite påverkan som det bara är möjligt för de berörda. Och nu pratar vi tidsaspekt också, att snabbt hitta alternativa lösningar så att ingen behöver få ett avbrott i verksamheten.

Många har som sagt redan schemalagts i nya lokaler. Men det finns fortfarande verksamheter som är lite svårare nötter att knäcka. Skytte och bowling tillhör de som behöver anpassade lokaler. Kommunen förhandlar just nu fram avtal med externa parter och det nära en lösning, enligt Robert.

Att kommunen vänder sig till näringsidkare för att lösa vissa lokalfrågor förklarar han så här:

- Det måste finnas ett brett utbud av sport- och fritidsaktiviteter i hela Gällivare. Det har stor betydelse för folkhälsan och för hela samhället. Vi behöver komma ifrån stillasittandet.

Robert Nilsson ger rådet att om man har en fråga, en synpunkt eller ett förslag kan det vara bra att framföra det till sin föreningsstyrelse eller till kommunens felanmälan/medborgarförslag Öppnas i nytt fönster..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-10
Publicerad:
2023-01-09