Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 11 okt 2022

Utställning visioner i norr

Ny utställning på Re-form!
Hur ser man till att samhällets nuvarande invånare får härliga livsmiljöer som dessutom lockar nya boende? Teamen i projektet Visioner: i norr har gjort klart idéskisserna för hur framtidens hållbara, vackra och inkluderande livsmiljöer kan se ut i Gällivare! Visionsdokumenten finns nu utställda på Re-form i Norrskensgallerian.

Syftet med projektet Visioner: i norr, som initierats av Rådet för hållbara städer, var att sammanföra flera kreativa yrkesgrupper för att titta på frågan: Hur kan vi skapa vackra, inkluderande och hållbara samhällen som vi alla kan vara stolta över i generationer?
Två team, barnens visioner i norr och of public interest (OPI) har under våren 2022 varit på plats i kommunen, pratat med boende, fått inspel från kommunen, näringslivet och föreningslivet samt undersökt olika platsers unika värden. Resultatet blev visionsdokument över Gällivares case- Vallan i staden. Dundret, naturen eller stadskärnan. Hur skapar vi en attraktiv sammanhållen stad som lockar människor att komma hit och stanna?
Utställningen pågår fram till den 14 mars 2023.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-07-27
Publicerad:
2022-10-11