Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 20 sep 2022

Aktuella byggprojekt i centrum

Karta

Hösten är här och vi kan blicka tillbaka på en intensiv sommarperiod. Flera stora projekt är igång och de fortsätter i en intensiv fas en tid framöver. Vi bygger upp ett vackert och funktionellt centrum. Kunskapshuset är invigt och klart, likaså friidrottsarenan och is- och evenemangsarenan. Vi bygger det samhälle vi alla ska leva, bo och verka i. Här kommer de viktigaste punkterna som du som invånare kommer att beröras av:

karta

Kvarteret Gladan
Lkab och Top bygger bostäder och kommersiella lokaler. Markarbeten i form av schaktning inför grundläggning har startat i en första etapp under vecka 37. Byggarbetena kommer att intensiveras under vintermånaderna.

Regnbågens förskola
Mindre störning på Bondegatan pga åtgärder av extern entreprenör.

Multiaktivitetshuset
Under hösten pågår gjutningsarbeten för den nedersta våningen. Dessa arbeten planeras vara avslutade kring månadsskiftet oktober/november. Fram tom. okt/nov varierar frekvensen av transporter mellan låg och medel. Därefter sker ett uppehåll i arbetet för att återupptas under våren 2023 då betongarbeten för väggar och bjälklag för våning ett och två påbörjas.

Transporter till och från arbetsområdet sker i huvudsak längs Hantverkargatan. I undantagsfall kan andra transportvägar komma att användas.

Brandvattenreservoar
Mindre markarbeten kvarstår under kvartal 4.

Kvarteret Vassara 11
Projektet är klart vid årsskiftet 2022-2023.

Omledning gångväg Lasarettsgatan
Gående hänvisas till södra sidan av Lasarettsgatan mellan Hantverkargatan och Storgatan.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2022-09-20