Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 14 sep 2022

Samråd, detaljplan för Malmberget 8:17, Vitåfors

Vitåfors

En samrådsutställning kommer att hållas torsdagen den 22 september i Folkets hus Gällivare mellan kl 18.30 - 20.00. Representanter från kommunen, LKAB, Hybrit development AB samt plankonsult finns på plats för att informera, svara på frågor och möjlighet finns att lämna synpunkter. Välkomna!

Planområdet ligger inom Vitåfors gruvområde. Hybrit Development AB (Hybrit) ägs av SSAB, LKAB och Vattenfall. Bolagets syfte är att utveckla en teknik för fossilfri järn- och stålframställning.

Ägarbolagen beslutade 2021 att söka tillstånd enligt miljöbalken för en demonstrationsanläggning för direktreduktion av järnmalm med fossilfri vätgas med Hybrit-teknik i det område som omfattas av planförslaget. Senare samma år beslutades att demonstrationsanläggningen ska vara en del av den samlade miljöbalksprövningen av LKAB:s verksamhet i Malmberget.

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för etablering av verksamheter som stödjer omställningen till fossilfri järnsvamp med vätgasteknik vilket regleras med markanvändningen gruvindustri [J1]. Den verksamhet som är aktuell för en etablering inom planområdet avser anläggningar för direktreduktion av järnsvamp och en anläggning för produktion av vätgas.

Detaljplanen är ute på samråd från 14 september till och med 6 oktober 2022. Handlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen (intill receptionen i kommunhuset) och även på kommunens hemsida.

Synpunkter på förslaget kan lämnas till Gällivare kommun, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen, 982 81 Gällivare eller sam@gallivare.se, senast den 6 oktober 2022. Märk yttrandet med diarienummer KSst/2022:53.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2022-12-21
Publicerad:
2022-09-14