Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 13 sep 2022

Ökad byggtrafik i centrum

Två stora byggprojekt i centrum går nu in i en intensiv fas vilket kommer öka byggtrafiken under en tid.

centrumprojekt

Kvarteret Gladan

Markarbeten i form av schaktning inför grundläggning har startat i en första etapp under vecka 37. Byggarbetena kommer att intensiveras under vintermånaderna. Mer information kommer fortlöpande.

Transporter av material kommer att ske enligt kartan via infart 2 och 3. Transporterna sker till och från entreprenadområdet enligt den färgmarkerade vägen.

Infart 1 avser enbart infart för personal till arbetsplatsen.

Multiaktivitetshuset
Gjutning påbörjas nu och pågår fram till mitten av oktober. Transporter in och ut från området kommer att ske via Lasarettsgatan och Hantverkargatan mot Parkgatsleden under denna tid enligt den färgmarkerade vägen.

Övrigt
Parkeringsförbud gäller på Schaktmästaregatan mellan Storgatan och Hantverkaregatan.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2022-12-27
Publicerad:
2022-09-13