Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 30 jun 2022

Projekt i centrum juli-augusti

Karta

Sommartider betyder högtryck för byggbranschen. Vi bygger upp ett vackert och funktionellt centrum. Kunskapshuset är invigt och klart, likaså friidrottsarenan och Isborgen. Härnäst märks tydligast arbetet med multiaktivitetshuset. Vi bygger det samhälle vi alla ska leva, bo och verka i. Här kommer de viktigaste punkterna som du som invånare kommer att beröras av:

Karta

Kvarteret Gladan
LKAB och Top Bostäder inväntar startbesked under början av kvartal 3 därefter påbörjas markarbeten.
Sjöparken
3 stycken stadsängar ca 400 m2 per styck anläggs med ängsblomster.

Ersättning Älvens förskola
En ny förskola byggs upp som ersättning för befintlig förskola.

Ytor utanför Kunskapshuset
Projektet skjuts fram till 2023 pga långa leveranstider.

Lasarettsgatan
Åtgärder intill Lasarettsgatan kommer att genomföras 2023. Annan aktör än Gällivare kommun.

Multiaktivitetshuset
Pålning och bergförankring avslutas under våren. Under sommaren
fram till och med september, utförs grundläggningsarbeten främst i den djupaste delen av schakten. Transporter till och från arbetsområdet sker i huvudsak längs Hantverkargatan. I undantagsfall kan även andra transportvägar komma att användas. Dammbekämpning sker kontinuerligt på Hantverkaregatan samt i gropen för projektet.

Vallmotrappan
Vallmotrappan byggs om till att bli en säkrare gångväg med avsikt på
halkrisk. Gående hänvisas till Ripbärsvägen och Gullrisvägen under
entreprenadtiden.

Isborgen
Restaurangen i Isborgen är klar för uthyrning. En brandvattenreservoar
byggs upp bakom is- och evenemangsarenan.

Kvarteret Vassara 11
Projektet är klart vid årsskiftet 2022-2023.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-02-21
Publicerad:
2022-06-30