Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 21 jun 2022

Gällivare kommun fortsätter bygga multiaktivitetshuset

Multiaktivitetshuset

Bygget av ett sex våningars multiaktivitetshus i centrum fortskrider. I dagarna har vi kunnat läsa nyheter om att Gällivare valt att inte gå vidare i upphandlingsförfarandet med anbudsgivare för det stora bygget av ett multiaktivitetshus med plats för kultur och fritidsaktiviteter som till exempel äventyrsbad, bowling, sporthall, bio, black box och bibliotek.

Orsaken är att prisnivån är för hög enligt Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen.

– Vi har fått in anbud men tyvärr är prisnivån så hög att det inte är försvarbart att anta anbudet. Vi hade förhoppningar att kunna teckna avtal men så var inte möjligt. Tidplanen för projektet kommer att påverkas vilket vi beklagar, säger Dan Johansson, tillförordnad förvaltningschef.

Bristande konkurrens i byggbranschen i Malmfälten tillsammans med det rådande världsläget med stigande materialpriser och osäkra leveranser kan vara orsaker till att anbuden blev högre än planerat.

Det här betyder inte att kommunen avbryter bygget av multiaktivitetshuset. Tvärtom: Nu pågår förberedelser för gjutandet av bottenplattan för den nedersta våningen med full fart och nu har snart en kran kommit på plats. Hittills har arbetena gått enligt plan ekonomiskt med undantag för det pålnings- och bergförankringsarbete som avslutas inom kort. Porös bergkvalitet har gjort att djupare borrning än planerat varit nödvändigt vilket har resulterat i högre kostnad.

Nu tar kommunen nya tag för att fortsätta arbetet med att upphandla entreprenörer för att färdigställa huset. Den stora entreprenaden delas upp i två delar. Den första omfattar stora delar av betongarbetena och annonseras inom kort. I nästa skede, då byggbranschen förhoppningsvis återgått till ett mer normalt läge med normala leveranstider och prisnivåer, kommer resterande husbyggnad att upphandlas.

Kontaktuppgifter:
Anette Waara, Tf projektchef, Samhällsbyggnad- och teknikförvaltningen: anette.waara@gallivare.se
Örjan Matti, extern projektledare, Tyréns Sverige AB: orjan.matti@tyrens.se


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2022-12-23
Publicerad:
2022-06-21