Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 21 jun 2022

Gällivare kommun avbryter upphandlingen av multiaktivitetshuset

Multiaktivitetshuset

- Vi har fått in anbud men tyvärr är prisnivån så hög att det inte är försvarbart att anta anbudet, säger Dan Johansson, tillförordnad förvaltningschef på Gällivare kommun.

Vi hade förhoppningar att kunna teckna avtal men så var inte möjligt. Detta betyder att tidplanen för projektet kommer att påverkas vilket vi beklagar, fortsätter Dan Johansson.

Bristande konkurrens i byggbranschen i Malmfälten tillsammans med det rådande världsläget med stigande materialpriser och osäkra leveranser kan vara orsaker till att anbuden blev högre än planerat.

Projektet fortsätter dock under sommaren och hösten med att gjuta bottenplattan till den nedersta våningen. Entreprenör för detta arbete är redan kontrakterad. Under tiden för detta arbete kommer kommunens projektavdelning att genomföra en ny upphandling för att komma vidare i projektet.

Hittills har arbetena gått enligt plan ekonomiskt med undantag för det pålnings- och bergförankringsarbete som avslutas inom kort. Problem med bergkvalitén har gjort att man varit tvungna att borra betydligt djupare än planerat vilket har resulterat i högre kostnad.

Multiaktivitetshuset är tänkt att innehålla lokaler för verksamheter inom fritid och kultur såsom till exempel äventyrsbad, bowling, sporthall, bio, Black Box och bibliotek. En stor del av huset är en ersättning av det som försvinner i Malmberget.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2022-12-21
Publicerad:
2022-06-21