Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 16 mar 2022

Kulleporten i ny skepnad

Kullenporten

Järnvägsbron Kulleporten på Malmbanan mellan Gällivare och Koskullskulle kommer att bytas ut. Bron går över Sommarvägen i Gällivare vilket innebär att vägen kommer att stängas av under arbetet.

- Den nuvarande bron är i dåligt skick med ett stort behov av upprustning. Brons nuvarande utformning med sina två stöd på varsin sida om körbanan har inneburit att genomfarten under bron varit smal och påkörningsolyckor mot stöden har skett under åren. Den nya bron kommer att ha en längre spännvidd samt en bredare genomfart för vägen som går under bron och de nuvarande stöden kommer att tas bort, säger Jöran Gärtner, projektledare vid Trafikverket.

En gång- och cykelväg kommer att byggas på västra sidan om vägen och separeras med kantsten från biltrafiken. Gestaltning av bron har utformats med hänsyn till omgivande miljö. Den nya bron kommer att byggas och gjutas bredvid den nuvarande bron på Sommarvägen (vägen som går under bron).

- När den nya bron ska skjutas på plats kommer järnvägstrafiken att stängas av under 72 timmar. Under denna tid ska den nuvarande bron hinna rivas och den nya lanseras in, därefter släpps järnvägstrafiken på igen. Arbetet med bron kommer att påbörjas i slutet av april och pågå i cirka fem månader, under den tiden stängs Sommarvägen av för trafik. Det är inte möjligt att ha vägen öppen samtidigt som den nya bron byggs, säger Jöran Gärtner, projektledare vid Trafikverket.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-02-21
Publicerad:
2022-03-16