Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 29 okt 2021

Ny lekplats med pulkabacke på Forsvallen

Forsvallen

Snart välkomnas alla leksugna barn till den nya lekplatsen på Forsvallen. Parken kommer att besiktas i början på november och därefter öppnas den. Där finns också en pulkabacke som inbjuder till vinteraktiviteter. Inför sommaren 2022 återstår sedan att färdigställa den sista finputsen på lekplatsen.

Lekplatsen har utformats för att vara allmän och tillgänglig för barn och vuxna med olika sorters funktionsvariationer. På lekplatsen har det skapats lekmiljöer genom platsbyggda husgavlar, lekstugor, träbro och en anlagd asfaltsbana, vilket ger möjligheter till markbundna fantasilekar där också träning av det sociala samspelet får ske. Där finns en karusell som är inkluderande och tillgänglig för alla eftersom den är på marknivå. Utöver detta finns lekutrustning som främjar äldre barns utveckling av motoriken, åkturen med linbanan kräver att både grepp och balans bibehålls medan klätternätet utmanar till höga höjder. Förutom lek finns umgängesytor med sittplatser och grillstäder.

Gällande parken mitt emot Myranskolan i Koskullskulle planeras byggstart till vår/ sommar 2022. Projektet har tyvärr drabbats av förseningar av de olika leveranserna av utrustningar, vilket har medfört framflyttad byggstart. I dagsläget är morän placerad invid den planerade pulkabacken som kommer att användas vid anläggande av backen under projektets gång.

Utemiljön som planeras anläggas i parken inrymmer lekplats, utegym och pumptrack-bana samt umgängesytor. Vi ser mycket framemot tills parken står färdig.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2022-12-21
Publicerad:
2021-10-29