Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 05 okt 2021

Projekt i centrum oktober t.o.m. december

Karta

Kartbilden visar var de huvudsakliga byggprojekten pågår och vilken frekvens av lastbilar som beräknas på transportvägarna till och från byggarbetsplatserna.

Efter en intensiv byggperiod under sommaren går vi in i en lugnare fas under hösten och vintern. Vi bygger upp ett vackert och funktionellt centrum. Kunskapshuset är invigt och klart, likaså friidrottsarenan och is- ochevenemangsarenan. Vi bygger det samhälle vi alla ska leva, bo och verka i. Här kommer de viktigaste punkterna som du som invånare kommer att beröras av:

Kvarteret Gladan
TOP bostäder och LKAB förbereder för bostäder.
- Utvändig sanering och rivning av byggnader startar och pågår under kvartal 4 varvid transporter sker under samma tid.

Kvarteret Hasseln
LKAB bygger bostäder för TOP bostäders räkning, inflyttningsklara november.

Multiaktivitetshuset
- Pålningsarbete pågår.
- Dammbekämpning sker kontinuerligt på Hantverkaregatan samt i gropen för projektet.

Kvarteret Vassara 11
LKAB bygger trygghetsboende och seniorboende för TOP bostäders räkning.
- Tingshusgatan är avstängd.
- Föreningsgatan intill kommunhuset planeras att påverkas under 3-4 dagar i början av oktober.

Is- och evenemangsarenan
En brandvattenreservoar byggs upp bakom is- och evenemangsarenan och en restaurang byggs inne i arenan.

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen informerar
Återställningsarbeten på gator, trottoarer, belysning samt skyltning för övergångsställen i centrum sker succesivt under hösten.

Byggtrafik


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2022-12-21
Publicerad:
2021-10-05