Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 23 jun 2021

Sprängning i centrum

Vi går nu in i en mer intensiv säsong i vårt arbete med multiaktivitetshuset. Det betyder att det fortsatta arbetet med grundläggning kommer att utföras under utökade tider.

Vardagar: 07-22
Lördagar och söndagar: 8-17

För arbeten under vardagar efter kl 19.00 och arbeten under lördagar och söndagar gäller lägre tillåtna bullernivåer än under normal arbetstid. Arbetenas genomförande förutsätter att tillåtna nivåer för buller kan hållas. Kontroll av buller kommer att göras genom stickprov.

Bergsprängning pågår måndagar till fredagar mellan kl. 08.00 till 19.00. Upp till fem tillfällen per dag kan förekomma.

Sprängning föregås av att vakter placeras ut runt arbetsområdet. De har en röd flagga som de använder för att varna under den tid risk kan föreligga. Det är viktigt att alla följer vakternas instruktioner. Före sprängning ljuder en pulserande ljudsignal i ca 3 minuter. När salvan går kan man uppleva buller i form av en dov knall och eventuellt en luftstöt och vibration. En sprängmatta som ligger ovanpå berget säkerställer att inget material kastas upp. När sprängarbasen konstaterat att faran är över ljuder en lång ljudsignal i ca 30 sekunder och vakterna sänker flaggan.

sprängningsskylt

För mer information kontakta Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen via vx nr. 0970-818 000 eller via mail: sam@gallivare.se

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2022-12-27
Publicerad:
2021-06-23