Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 23 jun 2021

Sommarens byggprojekt mellan juli-september

Byggprojekt

Foto: Daniel Olausson/Follow the Light

Nu är det högtryck och en intensiv byggperiod har inletts i Gällivare. Vi bygger upp ett vackert och funktionellt centrum. Kunskapshuset är invigt och klart, likaså friidrottsarenan och is- och evenemangsarenan. Vi bygger det samhälle vi alla ska leva, bo och verka i. Här kommer de viktigaste punkterna som du som invånare kommer att beröras av:

Kvarteret Gladan
TOP bostäder och LKAB förbereder för bostäder.
- Utvändig sanering och rivning av byggnader startar och pågår under
kvartal 3-4 varvid transporter sker under samma tid.

Kvarteret Hasseln
LKAB bygger bostäder för TOP bostäders räkning, inflyttningsklara
november.

Kvarteret Laestadiusparken
HSB bygger bostäder, inflyttningsklara mitten av juni, markarbeten till
och med augusti.

Multiaktivitetshuset
- Schaktning pågår för närvarande och fortsätter fram till och med
augusti, transporter av massor sker under samma tid.
- Sprängningar kommer att ske i mark, se separat annons. Även andra
vanligt förekommande arbeten kommer att ske under kvartal 3 som
innebär ljudstörningar. Projektet håller sig inom kravgränser för ljud.
- Dammbekämpning sker kontinuerligt på Hantverkaregatan samt
i gropen för projektet.

Parkering vid Systembolaget
Parkeringen utökas i riktning mot väg E45 samt förändring efter
Östra Kyrkallén, totalt utökning med 40 platser.

Kvarteret Vassara 11
LKAB bygger trygghetsboende och seniorboende för TOP bostäders räkning.
- Tingshusgatan blir delvis avstängd mellan Per Högströmsgatan och Föreningsgatan, se bild.
Föreningsgatan kommer även att beröras.
- Juli: Arbete i gata kommer att påverka Föreningsgatan under en
kort tid.
- Höst: den nedre delen av trottoaren längs Föreningsgatan mot Lasarettsgatan kommer att påverkas under en kort tid.

Postgatan
Den sista delen av återställning av gatan med asfaltering kommer att pågå till och med 15 juli.

Entreprenörsparkering
Öster om Sjöparksskolan kommer den ursprungligt planerade entreprenörsparkeringen att ställas i ordning med cirka 30 platser fr.om. juni till och med november.

Is- och evenemangsarenan
En brandvattenreservoar byggs upp bakom is- och evenemangsarenan och en restaurang byggs inne i arenan.

karta
Byggtrafik

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen informerar
Med anledning av sommarens ledigheter kommer handläggningstider att vara förlängd inom förvaltningen. Vi ber om förståelse för detta.

För mer information kontakta Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen via vx nr. 0970-818 000 eller via mail: sam@gallivare.se


Sidinformation

Senast uppdaterad:
2022-12-22
Publicerad:
2021-06-23