Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 06 apr 2021

Sommarens byggprojekt mellan april-juni 2021

Hasseln

Vi bygger upp ett vackert och funktionellt centrum i Gällivare. Kunskapshuset är invigt och klart, likaså friidrottsarenan och Is och evenemangsarenan. Sakta bygger vi det samhälle vi ska leva, bo och verka i. Nu när barmarken kommer, inleds en intensiv byggperiod för att vi ska nå målet. Här kommer de viktigaste punkterna som du som innevånare kommer att beröras av:

Multiaktivitetshuset
Slutet av april; schaktarbeten för Multiaktivitetshuset återupptas och stängsel runt arbetsområdet flyttas i och med det. Det betyder att Hantverkargatan kommer att stängas av mellan Västra Kyrkoallén och Smedjegatan. Smedjegatan kommer att bli enkelriktad.

Kvarteret Gladan
Slutet av mars: Kvarteret Gladan förbereds av TOP bostäder och LKAB ifrån slutet av Mars med markarbeten och åtgärder i före detta Dylans pizzeria för att bli bostadsområde.

5–18 april: Ytor markerade på kartan planeras att stängas av under två veckor (kan bli längre).

Hela april: Åtgärder för den tomma lokalen dvs. f.d. Dylans pizzeria utförs.

Ishallen
April-September: en restaurang byggs upp, arbeten sker inomhus iIshallen.

Juni: En brandvattenreservoar byggs bakom Ishallen. Schaktning och transport av massor sker i Juni under skolans sommarlov.

Postgatan
Juni: sträckan intill Kunskapshusetfärdigställs med träd och asfalteringunder juni månad.

Kvarteret Vassara 11
Trygghetsboende och seniorboende byggs av LKAB för TOP bostäder.

Mitten av maj: Schaktarbeten påbörjas.

Juni: Föreningsgatan och Tingshusgatan kommer att påverkas under delar av entreprenadtiden.

Hasseln
Byggnation av totalt 60 st lägenheter för allmänheten pågår. Byggnationen utförs av LKAB för TOP bostäder.

Oktober: lägenheterna förväntas vara inflyttningsklara.

Laestadiusparken
HSB:s projekt med byggnation av 46 lägenheter fortskrider, planeradeaktiviteter fram t.om. Augusti.

Godsmagasinet
April-Juni: Godsmagasinet rivs för att anpassa området till framtagendetaljplan för bostäder.

Tillkommande information kommer att presenteras löpande.

Förändringar i tidsplan kan ske.

För mer information kontakta Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen via växel nr. 0970-81 80 00 eller via mail: sam@gallivare.se

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

karta

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-02-21
Publicerad:
2021-04-06