Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 30 nov 2020

Is- och evenemangsarenan åtgärdas

Isarenan

Foto: Daniel Olausson/Follow the Light

Den ansvarige byggentreprenören har nu presenterat en åtgärdsplan för is- och evenemangsarenan. I ett första steg ska den takbalk som visat på avvikelser rätas upp. Dess stödjande limträbommar har ett glapp som ska åtgärdas. Arbetet beräknas vara klart under vecka 50 om ingenting oförutsett uppstår.

- När detta är gjort kan allmänheten åter fylla arenan med liv och rörelse, säger Alexander kult, förvaltningschef samhällsbyggnad och teknik.

Taket skottas oftare

Enligt åtgärdsplanen kan allmänheten vistas i is- och evenemangsarenan när åtgärderna i steg ett är gjorda. Rekommendationen är dock att taket måste skottas mer frekvent än gällande snölastplan för arenan.

I ett andra steg kommer resterande takbalkar kontrolleras ytterligare och när detta är gjort kan hallen nyttjas med en snölast som är högre än 50 % enligt snölastplanen. Detta gäller fram till att Statens Haverikommission är klar med slutrapporten för Tarfalahallen i Kiruna.

Mer information kommer löpande att läggas ut på kommunens hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2022-12-23
Publicerad:
2020-11-30