Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 25 nov 2020

Utredning av is- och evenemangsarenan

Isarenan

Is- och evenemangsarenan under vintern 2019. Foto: Daniel Olausson/Follow the Light

I slutet på förra veckan meddelade Gällivare kommun att is- och evenemangsarenan stängs då det vid en besiktning framkom avvikelser i utförandet av takkonstruktionen. En utredning är nu gjord och i rapporten framkommer det avvikelser på en takbalk samt att de stödjande limträbommarna behöver en översyn och åtgärdas.

- Idag bedömer Gällivare kommun att hallen inte kan öppnas förrän åtgärderna är genomförda. Förhoppningen är att arbetet går skyndsamt så att arenan åter kan fyllas med liv och rörelse, säger Alexander Kult, förvaltningschef på samhällsbyggnad och teknik.

Problemen som uppdagats kring is- och evenemangsarenan har nu blivit ett garantiärende där byggentreprenören ska återkomma senast fredag den här veckan med förslag på åtgärder samt en tidplan. Ärendet behandlas som en reklamation.

Bakgrund och konstruktion

Efter att taket på Tarfalahallen i Kiruna rasat in i början på året kopplades Statens Haverikommission in för att utreda bakgrunden. I somras kom den preliminära rapporten där haverikommissionen identifierat möjliga säkerhetsrisker med Tarfalahallens konstruktion. Is- och evenemangsarenan har en liknade konstruktion men har inte ett platt tak utan en tydlig nock. Taket är dessutom dimensionerat för ett större snölast än vad Boverkets byggregler anger. När Gällivare kommuns utredningsarbete då startade var de preliminära rekommendationerna att det inte fanns någon risk för takkonstruktionen som Gällivares arena har. Gällivare kommun valde ändå att ta utredningen vidare för att säkerställa säkerheten vilket resulterade i den extra besiktningen som utfördes förra veckan.

Mer information kommer löpande att läggas ut på kommunens hemsida.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2022-12-23
Publicerad:
2020-11-25