Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 26 maj 2020

Arbeten i centrum

Multiaktivitetshuset

Förberedande arbeten inför byggnation av multiaktivitetshuset pågår i kvarteret Gojan. Det innebär att stora delar av torget kommer att börja stängslas in från och med 4-5 juni. Rivningsarbete kommer att påbörjas från och med 8 juni.

Multiaktivitetshuset kommer att inrymma sport, kultur och fritid. En helt ny samlingsplats för gällivareborna kommer att växa fram de kommande åren. Projektet beräknas pågå fram till 2023.

Det markerade området visar hur stängseldragningen kommer att bli. Smedjegatan kommer att vara öppen för enkelriktad trafik och under vissa skeden stängas av i etapper för att möjliggöra åtkomst till fastigheten Näktergalen 4. Under kortare perioder kommer mindre avvikelser att ske.

Parkeringsplatserna längs med Västra Kyrkallén utgår och vi hänvisar till parkeringarna vid torget eller under Norrskensgallerian.

Parkeringen vid Sjöparksskolan tas i bruk av entreprenören till multiaktivitetshuset som kommer disponera 30 platser.

Karta

Hantverkargatan stängs för fordonstrafik men kommer att vara öppen för gångtrafik.

Karta

Infarten till parkeringen vid Systembolaget får en ny infart samt körväg till Östra Kyrkallén.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2022-12-27
Publicerad:
2020-05-26