Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 19 maj 2020

Bygginformation Kunskapshuset – 18 maj till 21 juni

Kunskapshuset

Kommande byggarbeten och speciellt störande arbeten under vecka 21, 22, 23, 24 och 25.

Tider för arbeten
Arbetstider under vardagar är i normalfallet: 07.00 – 20.00. Andra arbetstider kan förekomma under t ex helger men bestäms då enligt separata överenskommelser.

Allmänt om störningar och högljudda arbeten
Under hela byggtiden kommer lastbilstrafik gå till och från Kunskapshuset. Trafik till och från byggarbetsplatsen är styrd till Lasarettsgatan och orsakar därför en störning i trafiken. Åtgärder är vidtagna med att hastigheten är sänkt till 30 km/h och att busshållplats är flyttad etc. Inom etableringsområdet kör lastbilar och andra fordon vilket kan skapa buller och upplevas som en störning.

Generellt under byggtiden kommer det periodvis att vara störningar i form av buller, damning eller liknande. Dock vidtas åtgärder så långt som det är möjligt att minimera olägenheterna.

Längs Storgatan, Postgatan, Lasarettsgatan och Västra Kyrkallén går gränsen för byggarbetsområdet, detta avgränsas med ett stängsel. Under byggtiden kommer området att ändras då vissa arbeten kräver mer utrymme, detta görs genom att delar av stängslet flyttas under tiden dessa arbeten pågår.

Läs mer om projektet Öppnas i nytt fönster.

Byggarbeten och speciellt störande arbeten

Allmänt under perioden v21 - v25

- Markarbeten utförs under sommaren vilket medför transporter av massor.

- Under perioden utförs markarbeten längs Storgatan och Centralskolan vilket kräver mer utrymme. Det medför att stängslet som avgränsar byggarbetsområdet flyttas ut under tiden dessa arbeten pågår. När arbetet är färdigställt flyttas stängslet tillbaka.

Arbeten vecka 21 - 25 18 maj 2020 – 21 juni 2020

 • Markarbeten
 • Montage av påkörningsskydd
 • Montage av handledare
 • Golvläggning
 • Beslagning
 • Målning
 • Plåtarbeten – huvar och skärmtak
 • Rör – komplettering och injustering
 • Ventilation – komplettering och injustering
 • El – belysning och komplettering
 • Styr – driftsättning

Speciellt störande arbeten:

 • Transporter
 • Grävmaskin

Vid frågor kontakta: Wilhelm Nordberg, Tel: 070 – 575 09 26, E-post: wilhelm.nordberg@lic-ab.se

För Gällivare kommun, Samhällsbyggnads- och Teknikförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-02-18
Publicerad:
2020-05-19