Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 20 apr 2020

Ny infart till östra Malmberget

Vägbygge

Foto: Daniel Olausson/Follow the Light

För att säkerställa en fortsatt god och säker kommunikation till östra Malmberget har kommunstyrelsen beslutat att godkänna avtal om anläggande av en ny östra länk, spillvattenledningar samt gång- och cykelväg i östra Malmberget.

Ovanstående beslut är ingenting som påverkar kommunens inställning i förhandlingarna rörande östra Malmberget. Utgångspunkten är fortfarande att östra Malmberget ska ses som ett avvecklingsområde och behandlas enligt samma principer som övriga avvecklingsområden.

Kommunledningen och LKAB kommer att träffas under vecka 17 för fortsatta diskussioner gällande östra Malmberget.

Karta

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2022-12-27
Publicerad:
2020-04-20