Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 21 okt 2019

Bygginformation Is- & Evenemangsarena – 7 oktober till 10 november 2019

Isarena

Foto: Daniel Olausson/Follow the Light

Kommande byggarbeten och speciellt störande arbeten under vecka 41, 42, 43, 44 och 45.

Tider för arbeten
Arbetstider under vardagar är i normalfallet: 07.00 – 20.00. Andra arbetstider kan förekomma under t ex helger men bestäms då enligt separata överenskommelser.

Allmänt om störningar och högljudda arbeten
Under hela byggtiden kommer lastbilstrafik gå till och från Is- & Evenemangsarena. Trafik till och från byggarbetsplatsen är styrd till väg E45. Inom etableringsområdet kör lastbilar och andra fordon vilket kan skapa buller och upplevas som en störning.

Generellt under byggtiden kommer det periodvis att vara störningar i form av buller, damning eller liknande. Dock vidtas åtgärder så långt som det är möjligt att minimera olägenheterna.

Längs Hellebergsvägen, Sporthallen och i Sjöparken går gränsen för byggarbetsområdet, detta avgränsas med ett stängsel. Under byggtiden kommer området att ändras då vissa arbeten kräver mer utrymme, detta görs genom att delar av stängslet flyttas under tiden dessa arbeten pågår.

Läs mer om projektet Öppnas i nytt fönster.

Byggarbeten och speciellt störande arbeten

Under perioden vecka 41 - 45 utförs markarbeten för Is- & Evenemangsarenan. När markarbeten pågår kommer byggarbetsområdet utökas i etapper. Det avgränsande stängslet flyttas ut runt områden där arbeten pågår för att sedan ställas tillbaka när arbetet är klart på det området för att minimera störningar.

Arbeten vecka 41 - 45 7 oktober – 10 november 2019
Under perioden pågår arbeten kl. 06:00 - 20:00 och störande arbeten kl. 07:00 – 19:00.

Bygg

 • Innerväggar
 • Ytterväggar
 • Skjutning med bultpistol i betong vid fastsättning av skenor i golv och tak – invändigt arbete
 • Fasadbeklädnad
 • Plåtarbeten
 • Spackling av golv
 • Golvläggning
 • Undertak

Mark

 • Arbeten pågår med markytor, parkering samt bil- och gångvägar vid Is- & evenemangsarenan
 • Utrustning monteras – Skyltar, belysningsstolpar och motorvärmare
 • Stenläggning
 • Asfaltering

Övrigt

 • No-fall Konståkningsskena
 • Målning
 • Installationer – El, rör, vent, sprinkler

Speciellt störande arbeten:

Mark

 • Justering och packning med vält och padda
 • Kapning betongplattor och kantstenar
 • Bultning och montage av skyltar och belysningsstolpar
 • Asfaltering

Övrigt

 • Kontinuerliga materialtransporter, lastbil med släp
 • Byggtraktor
 • Betongbil
 • Grävmaskin

Vid frågor kontakta: Wilhelm Nordberg Tel: 070 – 575 09 26 E-post: wilhelm.nordberg@lic-ab.se

För Gällivare kommun, Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-11
Publicerad:
2019-10-21