Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 15 aug 2019

Bygginformation Kunskapshuset – 19 augusti till 22 september 2019

Kunskapshuset

Kommande byggarbeten och speciellt störande arbeten under vecka 34, 35, 36, 37 och 38.

Tider för arbeten
Arbetstider under vardagar är i normalfallet: 07.00 – 20.00. Andra arbetstider kan förekomma under t ex helger men bestäms då enligt separata överenskommelser.

Allmänt om störningar och högljudda arbeten
Under hela byggtiden kommer lastbilstrafik gå till och från Kunskapshuset. Trafik till och från byggarbetsplatsen är styrd till Lasarettsgatan och orsakar därför en störning i trafiken. Åtgärder är vidtagna med att hastigheten är sänkt till 30 km/h och att busshållplats är flyttad etc. Inom etableringsområdet kör lastbilar och andra fordon vilket kan skapa buller och upplevas som en störning. I kortare perioder kan dessutom Postgatan komma att användas för byggtrafik.

Generellt under byggtiden kommer det periodvis att vara störningar i form av buller, damning eller liknande. Dock vidtas åtgärder så långt som det är möjligt att minimera olägenheterna.

Längs Storgatan, Postgatan, Lasarettsgatan och Västra Kyrkallén går gränsen för byggarbetsområdet, detta avgränsas med ett stängsel. Under byggtiden kommer området att ändras då vissa arbeten kräver mer utrymme, detta görs genom att delar av stängslet flyttas under tiden dessa arbeten pågår.

Läs mer om projektet Öppnas i nytt fönster.

Byggarbeten och speciellt störande arbeten

Arbeten vecka 34 - 38 19 augusti – 22 september 2019

 • Montage limträfenor
 • Montage av trappa ”dagbrottet”
 • Spackling
 • Målning
 • Montage radiatorer
 • Dragning ventilation
 • Kabeldragning och elcentaler
 • Sprinkler
 • Brandskyddsmålning
 • Brandskydd stål
 • Plåtarbeten – takavvattning och plåtbleck mm
 • Undertak bärverk
 • Golvläggning

Speciellt störande arbeten:

 • Transporter

Vid frågor kontakta: Wilhelm Nordberg Tel: 070 – 575 09 26 E-post: wilhelm.nordberg@lic-ab.se

För Gällivare kommun, Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-11
Publicerad:
2019-08-15