Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 19 jun 2019

Arbeten i gatumiljö

Pressträff

Bo-Göran Bäckfors, projektchef, Robin Waara, avdelningschef, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen Gällivare kommun samt Svante Larsson och Per-Erik Kaati, Gällivare Energi AB.

Sommartid pågår många olika bygg- och anläggningsjobb i Gällivare kommun. Efter att tjälen gått ur marken, följer en intensiv period då mycket ska hinna färdigställas på relativt kort tid.

Utöver underhåll och planerade arbeten så har den pågående samhällsomvandlingen en stor inverkan på gatumiljön i centrum. Och när olyckan är framme och vattenläckor uppstår, så blir det ytterligare påfrestningar för samhällets medborgare.

Målsättningen i allt det som kommunen gör i egen regi, liksom det anlitade entreprenörer utför, är att det ska ha minsta möjliga påverkan för allmänheten. En tuff utmaning när många saker sker samtidigt. Men inte desto mindre, en utmaning för kommunen att anta och ständigt jobba med att förbättra.

Skyltning & återställning

I alla arbeten som sker i kommunens egen regi, eller av anlitade entreprenörer, så är det av stor betydelse att allmänheten får information. Särskilt om tillgängligheten till områden påverkas eller avstängningar är aktuella. Detta sker dels genom annonsering samt skyltning i så god tid som möjligt. Likaså ska återställningsarbeten göras på sådant sätt, att framkomligheten på gator och vägar påverkas i så liten grad som möjligt. Kommunen kommer att lägga större fokus på att detta efterlevs.

Gräver för framtiden

Många av de arbeten som görs i Gällivare centrum under sommaren är förberedelser inför nästa års byggnationer. Alla arbeten görs etappvis för att säkra framkomlighet till service och handel. Den stora tillfälliga parkeringen vid Centralskolan finns tillgänglig och det kommer att öppnas upp för fler parkeringar längs Östra Kyrkallén.

SMS-tjänst vid driftstörningar

Information om enskilda projekt och driftstörningar publiceras löpande genom annonsering samt på kommunens webb och Facebook-sida. Därutöver planerar Gällivare kommun för att införa en SMS-tjänst, som ska underlätta kommunikationen när oförutsedda händelser inträffar. Tjänsten innebär möjligheten att snabbare nå enskilda individer med information och att med större precision nå hushåll i områden, som av olika anledningar drabbas av driftstörningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-11
Publicerad:
2019-06-19