Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 29 maj 2019

Markarbeten is- & evenemangsarena sommaren 2019

Karta

Under sommaren 2019 ska markarbeten för is- & evenemangsarenan utföras. Arbeten ska utföras på områden utanför det i nuläget avgränsade och stängslade byggarbetsområdet. Därför behöver arbetsområdet utökas, vilket görs i etapper för att minimera störningar. Stängslet kommer flyttas ut runt områden där arbeten utförs för att sedan ställas tillbaka när arbetet på det området är klart.

Karta

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2019-05-29