Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 22 feb 2019

Bygginformation Is- & Evenemangsarena – 18 februari till 24 mars 2019

Isarena

Entré, bilden är en illustration och utseendet kan avvika från den färdigställda byggnaden.

Kommande byggarbeten och speciellt störande arbeten under vecka 8, 9, 10, 11 och 12.

Tider för arbeten
Arbetstider under vardagar är i normalfallet: 07.00 – 20.00. Andra arbetstider kan förekomma under t ex helger men bestäms då enligt separata överenskommelser.

Allmänt om störningar och högljudda arbeten
Under hela byggtiden kommer lastbilstrafik gå till och från Is- & Evenemangsarena. Trafik till och från byggarbetsplatsen är styrd till väg E45. Inom etableringsområdet kör lastbilar och andra fordon vilket kan skapa buller och upplevas som en störning.

Generellt under byggtiden kommer det periodvis att vara störningar i form av buller, damning eller liknande. Dock vidtas åtgärder så långt som det är möjligt att minimera olägenheterna.

Längs Hellebergsvägen, Sporthallen och i Sjöparken går gränsen för byggarbetsområdet, detta avgränsas med ett stängsel. Under byggtiden kommer området att ändras då vissa arbeten kräver mer utrymme, detta görs genom att delar av stängslet flyttas under tiden dessa arbeten pågår.

Läs mer om projektet Öppnas i nytt fönster.

Byggarbeten och speciellt störande arbeten


Arbeten vecka 8 - 12
18 februari - 14 mars 2019

  • Byggnation av ytterväggar
  • Montage limträ
  • Innerväggar
  • Takläggning
  • Värmeslingor ispist
  • Justering, isolering och armering för ispist
  • Installationer – El, rör, kyla
  • Materialtransporter

Speciellt störande arbeten:

  • Transporter

Vid frågor kontakta: Wilhelm Nordberg
Tel: 070 – 575 09 26 E-post: wilhelm.nordberg@lic-ab.se

För Gällivare kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-10
Publicerad:
2019-02-22