Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 18 jan 2019

Bygginformation Is- & Evenemangsarena – 14 januari till 17 februari 2019

Isarena

Kommande byggarbeten och speciellt störande arbeten under vecka 3, 4, 5, 6 och 7.

Tider för arbeten

Arbetstider under vardagar är i normalfallet: 07.00 – 20.00. Andra arbetstider kan förekomma under t ex helger men bestäms då enligt separata överenskommelser.

Allmänt om störningar och högljudda arbeten

Under hela byggtiden kommer lastbilstrafik gå till och från Is- & Evenemangsarena. Trafik till och från byggarbetsplatsen är styrd till väg E45. Inom etableringsområdet kör lastbilar och andra fordon vilket kan skapa buller och upplevas som en störning.

Generellt under byggtiden kommer det periodvis att vara störningar i form av buller, damning eller liknande. Dock vidtas åtgärder så långt som det är möjligt att minimera olägenheterna.

Längs Hellebergsvägen, Sporthallen och i Sjöparken går gränsen för byggarbetsområdet, detta avgränsas med ett stängsel. Under byggtiden kommer området att ändras då vissa arbeten kräver mer utrymme, detta görs genom att delar av stängslet flyttas under tiden dessa arbeten pågår.

Läs mer om projektet här Öppnas i nytt fönster..

Byggarbeten och speciellt störande arbeten

Allmänt under perioden v3 – v7

- Under vecka 3 och 4 kommer arbeten pågå under helger. Mindre störande arbeten styrs så långt som möjligt till mornar för att minimera olägenheterna.

Arbeten vecka 3 - 7, 14 januari 2019 - 17 februari 2019

 • Byggnation av ytterväggar
 • Lyft av väggblock
 • Montage pelare och takstolar av limträ
 • Montage stålpelare samt balkar
 • Takläggning
 • Gjutning combideck
 • Materialtransporter
 • El-installationer
 • VS-installationer
 • Håltagning för VS-installationer

Speciellt störande arbeten:

 • Betongbil, pumpbil
 • Transporter
 • Håltagningar

Vid frågor kontakta: Wilhelm Nordberg

Tel: 070 – 575 09 26 E-post: wilhelm.nordberg@lic-ab.se

För Gällivare kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-10
Publicerad:
2019-01-18