Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 22 okt 2018

Bygginformation Kunskapshuset – 1 oktober till 4 november 2018

Kommande byggarbeten och speciellt störande arbeten under vecka 40, 41, 42, 43 och 44.

Kunskapshuset

Tider för arbeten
Arbetstider under vardagar är i normalfallet: 07.00 – 20.00. Andra arbetstider kan förekomma under t ex helger men bestäms då enligt separata överenskommelser.

Allmänt om störningar och högljudda arbeten
Under hela byggtiden kommer lastbilstrafik gå till och från Kunskapshuset. Trafik till och från byggarbetsplatsen är styrd till Lasarettsgatan och orsakar därför en störning i trafiken. Åtgärder är vidtagna med att hastigheten är sänkt till 30 km/h och att busshållplats är flyttad etc. Inom etableringsområdet kör lastbilar och andra fordon vilket kan skapa buller och upplevas som en störning. I kortare perioder kan dessutom Postgatan komma att användas för byggtrafik.

Generellt under byggtiden kommer det periodvis att vara störningar i form av buller, damning eller liknande. Dock vidtas åtgärder så långt som det är möjligt att minimera olägenheterna.

Längs Storgatan, Postgatan, Lasarettsgatan och Västra Kyrkallén går gränsen för byggarbetsområdet, detta avgränsas med ett stängsel med vepor på. Under byggtiden kommer området att ändras då vissa arbeten kräver mer utrymme, detta görs genom att delar av stängslet flyttas under tiden dessa arbeten pågår.

Läs mer om projektet Öppnas i nytt fönster.

Byggarbeten och speciellt störande arbeten

Allmänt under perioden v40 – v44

- Under perioden kommer arbeten med stommen på Kunskapshuset att slutföras, under tiden arbeten fortfarande pågår medför det transporter med stål- resp betongelement samt en större kran på arbetsområdet som används för montage.

- Rivning av brandmuséet Spruthuset kommer färdigställas under perioden. Åtgärder vidtas för att minimera störningar från rivningsarbete. Bevattning utförs kontinuerligt för att minimera damning.

Arbeten vecka 40 - 44 1 oktober - 4 november 2018

  • Montering stål- och betongelement
  • Pågjutning
  • Yttertak
  • Yttervägg
  • Installationer i P-garage

Speciellt störande arbeten:

  • Kranar för montage
  • Transporter för montage
  • Betongbil, pumpbil
  • Rivning spruthuset

Den tillfälliga parkeringen kommer vara delvis avstängd under perioden.

Vid frågor kontakta: Wilhelm Nordberg Tel: 070 – 575 09 26 E-post: wilhelm.nordberg@lic-ab.se
För Gällivare kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2018-10-22