Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 04 okt 2018

Bygginformation Is- & Evenemangsarena – 1 okt till 4 nov 2018

Isaren

Kommande byggarbeten och speciellt störande arbeten under vecka 40, 41, 42, 43 och 44.

Arbetet med Is- & Evenemangsarena kommer pågå under helger framöver. På morgnarna utförs mindre störande arbeten, för att så långt som möjligt minimera olägenheterna.

Tider för arbeten
Arbetstider under vardagar är i normalfallet: 07.00 – 20.00. Andra arbetstider kan förekomma under t ex helger men bestäms då enligt separata överenskommelser.

Allmänt om störningar och högljudda arbeten
Under hela byggtiden kommer lastbilstrafik gå till och från Is- & Evenemangsarena. Trafik till och från byggarbetsplatsen är styrd till väg E45. Inom etableringsområdet kör lastbilar och andra fordon vilket kan skapa buller och upplevas som en störning.

Generellt under byggtiden kommer det periodvis att vara störningar i form av buller, damning eller liknande. Dock vidtas åtgärder så långt som det är möjligt att minimera olägenheterna.

Längs Hellebergsvägen, Sporthallen och i Sjöparken går gränsen för byggarbetsområdet, detta avgränsas med ett stängsel. Under byggtiden kommer området att ändras då vissa arbeten kräver mer utrymme, detta görs genom att delar av stängslet flyttas under tiden dessa arbeten pågår.

Läs mer om projektet Öppnas i nytt fönster.

Byggarbeten och speciellt störande arbeten

Allmänt under perioden v40 – v44

  • Infartsväg från Hellebergsvägen och parkering till simhall, sporthall och sjöparkskolan är öppnad.
  • Tillfälliga parkeringen på fotbollsplanen är avstängd.

Arbeten vecka 40 - 44 1 oktober - 3 november 2018

  • Gjutning platta
  • Gjutning väggar
  • Utplacering sockelelement och kantbalkar
  • Grävning invändigt för VA och spillvattenrör

Speciellt störande arbeten:

  • Betongbil, pumpbil
  • Transporter
Karta

Vid frågor kontakta:
Wilhelm Nordberg
Tel: 070 – 575 09 26 E-post: wilhelm.nordberg@lic-ab.se

För Gällivare kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2018-10-04