Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 31 aug 2018

Bygginformation Is- & Evenemangsarena – 27 aug till 30 sep 2018

Kommande byggarbeten och speciellt störande arbeten under vecka 35, 36, 37, 38 och 39

Karta

Tider för arbeten
Arbetstider under vardagar är i normalfallet: 07.00 – 20.00. Andra arbetstider kan förekomma under t ex helger men bestäms då enligt separata överenskommelser.

Allmänt om störningar och högljudda arbeten
Under hela byggtiden kommer lastbilstrafik gå till och från Is- & Evenemangsarena. Trafik till och från byggarbetsplatsen är styrd till väg E45. Inom etableringsområdet kör lastbilar och andra fordon vilket kan skapa buller och upplevas som en störning.

Generellt under byggtiden kommer det periodvis att vara störningar i form av buller, damning eller liknande. Dock vidtas åtgärder så långt som det är möjligt att minimera olägenheterna.

Längs Hellebergsvägen, Sporthallen och i Sjöparken går gränsen för byggarbetsområdet, detta avgränsas med ett stängsel. Under byggtiden kommer området att ändras då vissa arbeten kräver mer utrymme, detta görs genom att delar av stängslet flyttas under tiden dessa arbeten pågår.

Läs mer om projektet Öppnas i nytt fönster.

Byggarbeten och speciellt störande arbeten

Allmänt under perioden v35 – v39

- Arbetet med sporthallens vägg som ansluter mot Is- & Evenemangsarenan kommer färdigställas och sporthallen öppnas igen.

- Infartsväg från Hellebergsvägen och parkering till simhall och sjöparkskolan är stängd och öppnar igen planerat v38. Parkering för skolan och besökare till simhall får ske på den tillfälliga parkeringen på fotbollsplanen med infart från E45. Gångtrafik enligt kartan.

- P-platser för rörelsehindrade finns anordnade utanför simhallen, endast trappor finns tillgängliga till infartsvägen öppnas igen.

Arbeten vecka 35 - 39 27 augusti - 30 september 2018

  • Armering
  • Gjutning platta
  • Gjutning väggar
  • Rörarbeten
  • VA-arbeten, återfyll schakter

Speciellt störande arbeten:

  • Betongbil, pumpbil
  • Transporter

Vid frågor kontakta:

Wilhelm Nordberg Tel: 070 – 575 09 26 E-post: wilhelm.nordberg@li

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2018-08-31