Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 27 jun 2018

Bygginformation Kunskapshuset - 18 juni till 22 juli 2018

Centrum

Kommande byggarbeten och speciellt störande arbeten under vecka 25, 26, 27, 28 och 29.

Tider för arbeten
Arbetstider under vardagar är i normalfallet: 07.00 – 20.00. Andra arbetstider kan förekomma under t ex helger men bestäms då enligt separata överenskommelser.

Allmänt om störningar och högljudda arbeten
Under hela byggtiden kommer lastbilstrafik gå till och från Kunskapshuset. Trafik till och från byggarbetsplatsen är styrd till Lasarettsgatan och orsakar därför en störning i trafiken. Åtgärder är vidtagna med att hastigheten är sänkt till 30 km/h och att busshållplats är flyttad etc. Inom etableringsområdet kör lastbilar och andra fordon vilket kan skapa buller och upplevas som en störning. I kortare perioder kan dessutom Postgatan komma att användas för byggtrafik.

Generellt under byggtiden kommer det periodvis att vara störningar i form av buller, damning eller liknande. Dock vidtas åtgärder så långt som det är möjligt att minimera olägenheterna.

Längs Storgatan, Postgatan, Lasarettsgatan och Västra Kyrkallén går gränsen för byggarbetsområdet, detta avgränsas med ett stängsel med vepor på. Under byggtiden kommer området att ändras då vissa arbeten kräver mer utrymme, detta görs genom att delar av stängslet flyttas under tiden dessa arbeten pågår.

Läs mer om projektet Öppnas i nytt fönster.

Byggarbeten och speciellt störande arbeten

Allmänt under perioden v25 - v29

- Under perioden kommer arbeten med stommen på Kunskapshusets pågå, vilket medför transporter med stål- resp betongelement samt en större kran på arbetsområdet kommer användas för montage.

- Gjutning av betongväggar blir klar och arbete med pågjutningar påbörjas under perioden.

Arbeten vecka 25 18-24 juni 2018

 • Montering stål- och betongelement
 • Gjutning betongvägg
 • Armering och el/rör-arbeten bjälklag

Speciellt störande arbeten:

 • Kranar för montage
 • Transporter för montage
 • Betongbil

Arbeten vecka 26 25 juni - 1 juli 2018

 • Montering stål- och betongelement
 • Armering och el/rör-arbeten bjälklag

Speciellt störande arbeten:

 • Kranar för montage
 • Transporter för montage
 • Betongbil

Arbeten vecka 27 2-8 juli 2018

 • Montering stål- och betongelement
 • Gjutning påbörjas bjälklag
 • Armering och el/rör-arbeten bjälklag

Speciellt störande arbeten:

 • Kranar för montage
 • Transporter för montage
 • Betongbilar och pumpbil

Arbeten vecka 28 9-15 juli 2018

 • Gjutning bjälklag
 • Armering och el/rör-arbeten bjälklag

Speciellt störande arbeten:

 • Betongbilar och pumpbil

Arbeten vecka 29 16-22 juli 2018

 • Gjutning bjälklag
 • Armering och el/rör-arbeten bjälklag

Speciellt störande arbeten:

 • Betongbilar och pumpbil

Vid frågor kontakta: Wilhelm Nordberg Tel: 070 – 575 09 26 E-post: wilhelm.nordberg@lic-ab.se

För Gällivare kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2018-06-27