Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 25 jun 2018

Nytt informationscenter öppnar i Gällivare

Skiss

Ett nytt informationscenter ska gestalta ett samhälle i ständig förändring. Fokus blir på den pågående samhällsomvandlingen men ska även belysa Gällivare kommuns kultur, näringsliv, integration, familj, barn och vår lokala och regionala framtid. Och inte minst människorna i Gällivare och Norrbotten. - Syftet med informationscentrum är att skapa framtidstro och trygghet via en transparent, tydligt och pålitligt informationsflöde inom samhället och ett långsiktigt väl etablerat kommunikationsträffpunkt för alla i samhället, säger utvecklingschef Andreas Hinzer och fortsätter; - Bra kommunikation och verifierad information är de sociala pelarna i ett stabilt samhälle. Det är riktig mycket på gång i Gällivare. Därför måste vi behandla råmaterialet, informationen, bättre i framtiden för att sälja visionen om en ny stad som också är övertygande, förståelig och trovärdig.

Det nya centret planeras att öppna i Norrskensgallerian under hösten. Där ska besökarna få en bakgrund till allt som händer i samhällsomvandlingen men fokus kommer att ligga på det som händer de närmaste åren. Här ska finnas något för alla åldrar och passa såväl skolbarn som för affärsmöten.

- Det nya informationscentret är en del i att alla ska känna dig delaktig i vad som händer i förändringen av vårt samhälle i och med samhällsomvandlingen och på så sätt kunna känna en stolthet över det samhälle vi tillsammans har en möjlighet att skapa, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling.

- Många stora projekt är igång och det sker stora förändringar i samhället. Förändringar som mer eller mindre påverkar alla i kommunen. Att öppna en fysisk punkt där alla kan ta del av samma information känns därför naturligt och självklart, säger kommunstyrelsens andre vice ordförande Henrik Ölvebo.

- Vi skapar ett dynamiskt informations- och kommunikationscenter. Informationen ska uppdateras hela tiden och ska presenteras på ett spännande och nyskapande sätt. Vi vill att besökarna ska komma tillbaka igen och igen. Utmärkt information och en bra visuell upplevelse borde göra Gällivares resa till ett äventyr i folks ögon, säger Andreas.

Mera Media har fått uppdraget att genomföra konceptet. De förklarar hur de tänker sig känslan i rummet; ”Utgångspunkten i inredningen är Gällivares grundelement – fjällets vindpinade snöformationer i mjuka skiftningar, fjällbjörkarna, magnetiten och renlaven. Detta ger en naturtrogen färgskala i samklang med platsens förutsättningar. Det blir en gemensam utgångspunkt, dit man återkommer för att bjuda in till nya perspektiv och ta sikte mot framtiden.”

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2018-06-25