Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 13 jun 2018

Tunnel- och vägbyggen på Repisvaara

Projektledare

Martin Lantto, projektledare, visar placeringen för tunneln.

En ny gång- och cykelväg samt en tunnel kommer att förbinda tätorten med Repisvaara. Det skapar en säkrare transportväg för de som går och cyklar till och från området.

Gällivare kommun kommer under sommar och höst 2018 anlägga en tunnel och väg för skid-, skoter-, gång- och cykeltrafik under E45:an mellan Fjällnäs och norra Repisvaara. Under perioden kommer det att pågå byggnationsarbeten inklusive schaktning och sprängning. Trafiken kommer ledas förbi lokalt vid arbetsplatsen under tiden byggnationer pågår.

En gång- och cykelväg byggs för att förbinda Gällivare med Dundrets skidanläggning. Anläggande av Etapp 1 som sträcker sig mellan Repisvaara norra till Repisvaara södra sker under 2018.

projektledaren

Projektledaren Anette Waara vid den nya gång- och cykelvägen som ska fortsätta mot södra Repisvaara och i ett senare skede upp mot Dundret.

Foto: Daniel Olausson/Media Tales

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2018-06-13