Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 29 maj 2018

Bygginformation friidrottshall och nya bostäder

Heden

Kvarteret Vägmästaren, fd Svevia vägstation

För att möjliggöra byggnation av en friidrottshall samt bostäder sker flytt av VA(vatten och avlopp) från juni till september. Markförläggning av VA kommer att ske från Hedspårets skidstadion ner till gångvägen nära vändplanen vid Gitarrstigen. Gängvägarna kommer periodvis att vara avstängda.

På fastighet Vägmästaren(fd Svevias vägstation) pågår rivning och marksanering.

Inom kort kommer även en telemast att flyttas. Bullrande arbeten förekommer.
Tack för ert tålamod och visad hänsyn!

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Karta

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2018-05-29