Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 14 maj 2018

Anläggningsarbeten för nya tomter

Treenigheten

Under perioden maj 2018 till oktober 2018 kommer området mellan Treenighetens väg och E45 att anläggas för handel, lätt industri och kontor. Tomter förbereds och en infartsväg med tillhörande gång- och cykeldel anläggs. Det kommer under tiden pågå anläggningsarbeten och medföra byggtrafik in till området via Treenighetens väg.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2018-05-14