Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 06 mar 2018

Bygginformation Kunskapshuset – 5 mars till 8 april 2018

Centrum

Kommande byggarbeten och speciellt störande arbeten under vecka 10, 11, 12, 13 och 14.

Tider för arbeten
Arbetstider för vardagar är i normalfallet: 07.00 – 20.00. Andra arbetstider kan förekomma under t ex helger men bestäms då enligt separata överenskommelser.

Allmänt om störningar och högljudda arbeten
Under hela byggtiden kommer lastbilstrafik gå från och till Kunskapshuset. Trafik till och från byggarbetsplatsen är styrd till Lasarettsgatan och orsakar därför en störning i trafiken. Åtgärder är vidtagna med att hastigheten är sänkt till 30 km/h och att busshållplats är flyttad etc. Inom etableringsområdet kör lastbilar och andra fordon vilket kan skapa buller och upplevas som störning. I kortare perioder kan dessutom Postgatan komma att användas för byggtrafik.

Generellt under byggtiden kommer det periodvis att vara störningar i form av buller, damning eller liknande. Dock vidtas åtgärder så långt som det är möjligt att minimera olägenheterna.

Längs Storgatan, Postgatan, Lasarettsgatan och Västra Kyrkallén går gränsen för byggarbetsområdet denna avgränsas med ett stängsel med vepor på. Under byggtiden kommer området att ändras då vissa arbeten kräver mer utrymme, detta görs genom att delar av stängslet flyttas under tiden dessa arbeten pågår.

Läs mer om projektet Öppnas i nytt fönster.

Byggarbeten och speciellt störande arbeten

Arbeten vecka 10 5-11 mars 2018

 • Tillverkning av valv, montage håldäck, montage stål
  Innebär förberedelser av ovannämnda moment.
 • Snöskottning, snöröjning

Speciellt störande arbeten:

 • Fyllning makadam.

Under arbetet kommer markvibrator användas. Det medför störningar i form av buller, vibrationer och damm. Trafiken kommer också att öka under denna period för att transportera massor till fyllningen.

 • Vid lyft av håldäck så kommer stora mobilkranar att vara i området.
 • Traktorer och grävmaskiner, mobilkranar,

Arbeten vecka 11 12-18 mars 2018
Det kommer öppnas en tillfällig transportväg på tisdag och torsdag . Vägen som kommer användas är Tingshusgatan från korsningen Tingshusgatan/Postgatan. Trafikåtgärder kommer vidtas och det kommer fortfarande gå att använda gatorna som det görs i nuläget fast med vissa hinder.

 • Armering platta på mark
 • Stålmontage
 • Montage prefabelement
 • Montering optidrän samt återfyllning efter Postgatan

Speciellt störande arbeten:

 • Betonggjutningar
 • Lyft med mobilkran
 • Inkörning material för återfyllning samt packning

Arbeten vecka 12 19-25 mars 2018

 • Gjutingar platta på mark
 • Återfyllning Postgatan
 • Snörensning och återfyllning vid etableringen

Speciellt störande arbeten:

 • Betonggjutningar
 • Inkörning grusmaterial, packning

Arbeten vecka 13 26 mars - 4 april 2018

 • Montering Pelare och balkar
 • Snörensning samt återfyllning, packning

Speciellt störande arbeten:

 • Inkörning material, packning

Arbeten vecka 14 5-11 april 2018

 • Montering prefab
 • Snörensning, återfyllning, Packning

Speciellt störande arbeten:

 • Inkörning material, packning

Vid frågor kontakta: Wilhelm Nordberg Tel: 070 – 575 09 26 E-post: wilhelm.nordberg@lic-ab.se

För Gällivare kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2018-03-06