Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 23 jan 2018

Bygginformation Kunskapshuset – 5 feb till 1 mars 2018

Centrum

Kommande byggarbeten och speciellt störande arbeten under vecka 6,7,8 och 9.

Tider för arbeten
Arbetstider för vardagar är i normalfallet: 07.00 – 20.00. Andra arbetstider kan förekomma under t ex helger men bestäms då enligt separata överenskommelser.

Allmänt om störningar och högljudda arbeten
Under hela byggtiden kommer lastbilstrafik gå från och till Kunskapshuset. Trafik till och från byggarbetsplatsen är styrd till Lasarettsgatan och orsakar därför en störning i trafiken. Åtgärder är vidtagna med att hastigheten är sänkt till 30 km/h och att busshållplats är flyttad etc. Inom etableringsområdet kör lastbilar och andra fordon vilket kan skapa buller och upplevas som störning. I kortare perioder kan dessutom Postgatan komma att användas för byggtrafik.

Generellt under byggtiden kommer det periodvis att vara störningar i form av buller, damning eller liknande. Dock vidtas åtgärder så långt som det är möjligt att minimera olägenheterna.

Längs Storgatan, Postgatan, Lasarettsgatan och Västra Kyrkallén går gränsen för byggarbetsområdet denna avgränsas med ett stängsel med vepor på. Under byggtiden kommer området att ändras då vissa arbeten kräver mer utrymme, detta görs genom att delar av stängslet flyttas under tiden dessa arbeten pågår.

Läs mer om projektet Öppnas i nytt fönster.

Byggarbeten och speciellt störande arbeten

Arbeten vecka 6 5-11 februari 2018

 • Tillverkning av valv, montage håldäck, montage stål
  Innebär förberedelser av ovannämnda moment.
 • Snöskottning, snöröjning

Speciellt störande arbeten:

 • Fyllning makadam.

Under arbetet kommer markvibrator användas. Det medför störningar i form av buller, vibrationer och damm. Trafiken kommer också att öka under denna period för att transportera massor till fyllningen.

 • Vid lyft av håldäck så kommer stora mobilkranar att vara i området.
 • Traktorer och grävmaskiner, mobilkranar,

Arbeten vecka 7 12-18 februari 2018

 • Tillverkning av valv, montage håldäck, montage stål
 • Snöskottning

Speciellt störande arbeten:

 • Fyllning makadam, platta på mark

Under arbetet kommer markvibrator användas. Det medför störningar i form av buller, vibrationer och damm. Trafiken kommer också att öka under denna period för att transportera massor till fyllningen.

 • Vid lyft av håldäck så kommer stora mobilkranar att vara i området.
 • Traktorer och grävmaskiner, mobilkranar

Arbeten vecka 8 29-25 februari 2018

 • Valvform, montage prefab, montage stål
 • Snöskottning, snöröjning

Speciellt störande arbeten:

 • Fyllning makadam, platta på mark.

Under arbetet kommer markvibrator användas. Det medför störningar i form av buller, vibrationer och damm. Trafiken kommer också att öka under denna period för att transportera massor till fyllningen.

 • Vid montage så kommer mobilkranar att vara i området.
 • Traktorer och grävmaskiner, mobilkranar

Arbeten vecka 9 26 feb - 4 mars 2018

 • Valvform, platta på mark, pågjutning håldäck
 • Snöskottning

Speciellt störande arbeten:

 • Traktorer och grävmaskiner

Arbeten vecka 10 5-11 mars 2018

 • Gjutarbeten, platta på mark
 • Snöskottning

Speciellt störande arbeten:

 • Traktorer och grävmaskiner

Vid frågor kontakta: Wilhelm Nordberg Tel: 070 – 575 09 26 E-post: wilhelm.nordberg@lic-ab.se

För Gällivare kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2018-01-23