Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 26 sep 2017

Aktuella byggprojekt

Sjöparken

Sjöparkens parkområde rustas upp med målet att skapa en aktivitetspark för alla åldrar.

Det är ett stort antal byggprojekt på gång. Här kan du läsa mer om några av de projekt som pågår just nu.

I området kring Hedskolan pågår detaljplan för del av Överläraren och i samma område har nu detaljplanen för Vägmästaren vunnit laga kraft. Tillsammans inrymmer de ca 110 bostäder, samt en friidrottshall.

Vid nuvarande Granngården längs Norska vägen pågår detaljplanearbete för ca 200 bostäder.

Arbetet med Sjöparken är påbörjat utifrån antagen programskiss med fokus på aktiviteter för alla åldrar. Planen är att parken färdigställs under 2017-2018. I år är tanken att anlägga en lekpark, skapa sittplatser, påbörja planteringar och även bygga den grillkåta som beviljats tillfälligt bygglov under 2017.

Detaljplanen pågår för Vassara 10 som ska möjliggöra uppförande av ca 60 lägenheter (stora parkeringen vid kommunhuset).

Utvecklingsplan för bostäder vid Sandviken/Vassaraträsk har tagits fram.

Detaljplanen för bostadsbyggande på Borgargatan nedanför Församlingshemmet har vunnit laga kraft. Planen rymmer ca 12-14 lägenheter. Markanvisningsavtal är skrivet med TN Bygg.

Ombyggnation av f.d. Forsens vårdcentral planeras, dagverksamheterna på Fjällbjörken och Alpen ska samordnas med Solkattens korttids- och fritidsverksamhet. Detaljprojektering har påbörjats, byggentreprenör upphandlas under hösten 2017 och om- och tillbyggnation påbörjas efter årsskiftet. Planerad inflyttning i oktober 2018.

TOP bostäder och LKAB bygger 22 nya lägenheter med tillhörande carports på Strömgatan i centrala Gällivare. Inflyttning planeras till oktober 2017. Därtill planerar TOP för fler nya lägenheter, bland annat mittemot Circle K. Detaljplanen är påbörjad för området och det planeras för ca 60 nya lägenheter med tillhörande parkeringsgarage. Föroreningar har påträffats inom fastigheten och tidplanen förskjuts.

TOP bygger även 74 nya lägenheter på Forsheden. Detta blir ett nytillskott av bostäder och är inte ersättningsbostäder.

Nya lägenheter byggs på Forsgårdsområdet. Nåiden bygger 62 lägenheter för LKABs räkning. I samma område uppförs 40 lägenheter till TOP bostäder för LKABs räkning. Varav 18 lägenheter blir ett nytillskott till bostadskön.

Trettio kulturhus från Malmberget har flyttats till Koskullskulle där de första beräknas vara inflyttningsklara vid årsskiftet. I en andra etapp utreds förtätningsmöjligheter i centrum där man tittar på en möjlig placering av kulturhus.

Tomter på nytt handelsområde mellan väg E45 och Treenighetens väg. Området är tänkt att användas för handel, lager och kontor. Gällivare kommun styckar av tomter för kommunens tomtkö och bygger infrastruktur där detaljprojektering förfrågningsunderlag pågår och upphandling markentreprenör är planerat till efter sommaren för anläggning under hösten 2017 av etapp 1. Flera företag har redan visat intresse för att etablera sig i området.

Detaljplaner för ca 50 bostäder på Andra sidan har vunnit laga kraft.

Gällivare 3:13 – Andra sidan, 3-16 lägenheter/hushåll beroende på om det är villor, små flerbostadshus etc. Detaljplanen antogs i mars 2017, men beslutet överklagades.

På Repisvaara är arbetet i full gång för ca 1000 bostäder i hela området. Gällivare kommun har påbörjat försäljningen av villatomter för etapp 1 och under 2018 släpps villatomterna för etapp 2.

Det planeras för ett nytt äldreboende på nordvästra Repisvaara, med plats för ca 80 boende. Förstudie är påbörjad och byggnation planeras pågå under 2018-2019 samt inflyttning i mars 2020.

På Repisvaara planeras även för ny förskola med 5 avdelningar samt skola F-6. Förstudie ska påbörjas och arbetet bedrivs parallellt med projekt ”Nytt äldreboende på Repisvaara” för att tillvarata eventuella möjligheter till samordningsvinster mellan de båda verksamheterna.

Karta

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2017-09-26