Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 22 aug 2017

Friidrottshall & fler bostäder

Vägmästaren

Planområdet är inom det rödmarkerade området.

Ännu en detaljplan har vunnit laga kraft i Gällivare kommun. Denna gång gäller det området Vägmästaren, vid Hedskolan i Gällivare. Det innebär att planen att bygga ca 90 bostäder och en friidrottshall rullar vidare till nästa fas. - Jag är speciellt glad över att den nya detaljplanen gör det möjligt att omvandla och förädla en industritomt till ett bostadsområde med attraktivt läge och en efterlängtad friidrottshall, säger kommunalrådet Lars Alriksson.

Detaljplanen medger att det inom planområdet uppförs en friidrottshall på en markyta om ca 7 700 kvm (110x70 meter). På sikt ska den nya anläggningen ersätta Hedskolans befintliga gymnastiksal. Planen är vidare att låta uppföra flerbostadshus, från två upp till sex våningar, vilket innebär att det inom planområdet kan byggas ca 90 lägenheter beroende på lägenhetsstorlek.

- Känns toppen att en till detaljplan för närmare 90 bostäder vunnit laga kraft. Att den dessutom ger utrymme för den efterlängtade friidrottshallen känns verkligen bra, säger kommunalrådet Jeanette Wäppling och fortsätter; nu har alla våra barn och ungdomar som utövar friidrott något att se fram mot.

I nästa steg av projektet startar programarbetet, då bland annat förslag på utformning av bostadsområdet ser dagens ljus liksom hur den nya friidrottshallen ska gestalta sig.

- Färdiga detaljplaner är viktiga komponenter för att driva igenom samhällsomvandlingen. Det skapar förutsättningar för både bostäder och verksamhetslokaler. Nu kör vi vidare med detaljprojekteringen av friidrottshallen och nya bostäder, avslutar Henrik Ölvebo, kommunstyrelsens andre vice ordförande.

Karta

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-16
Publicerad:
2017-08-22