Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 26 jun 2017

1000 nya bostäder på Repisvaara

Repisvaara

Detaljplanerna för södra Repisvaara etapp 1 och 2 är antagna av kommunfullmäktige och har vunnit laga kraft. Dessutom har en detaljplan tagits fram tillsammans med LKAB för Repisvaara nordost och nordväst, som vann laga kraft i oktober 2016. Totalt planeras det för cirka 1000 nya bostäder i hela området.

Det planeras för ett nytt äldreboende på nordvästra Repisvaara, med plats för ca 80 boende. En förstudie är påbörjad med planerad byggtid under 2018-2019 och inflyttning i mars 2020.

Även en ny förskola med fem avdelningar samt en grundskoleklass till årskurs 6, ingår i planen för området. En förstudie ska påbörjas och bedrivas parallellt med projektet för det nya äldreboendet. Detta för att på bästa sätt tillvarata möjliga samordningsvinster för de båda verksamheterna.

Nya villatomter

Försäljningen av villatomter på södra Repisvaara etapp 1 är i full gång och fördelas bland de som står i den kommunala tomtkön. Anläggning av infrastruktur pågår och beräknas vara klart i augusti 2017. För etapp 2 pågår upphandling av markentreprenör för infrastrukturarbeten med planerad start sommaren 2017. Hela etappen beräknas vara färdigställd under hösten 2018. Därmed skulle tomtsläpp kunna ske våren 2018.

Nya gång- och cykelvägar

En gång-, cykel-, skid- och skotertunnel byggs ut under E45:an. Samtidigt görs en utbyggnad av allmänna gång- och cykelvägar i anslutning till tunneln, för att öka tillgängligheten till och från Repisvaara. Dessutom anläggs en belyst gång- och cykelväg från Repisvaara till Hellnerstadion och Dundret.

Foto: Daniel Olausson/Media Tales

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2017-06-26