Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 21 jun 2017

Nu äger kommunen ”Tempohuset”

Tempohuset

Huset byggdes i slutet av 50-talet av Göran "Sko-Göran" Gustafsson. Varuhuskedjan Tempo var en av hyresgästerna när huset invigdes. Ganska snart döpte ortsborna byggnaden till "Tempohuset".

I slutet av maj klubbade kommunfullmäktige köpet av fastigheten Gojan som därmed är i kommunens ägo. Den sista pusselbiten är nu på plats för att påbörja planeringen för byggandet av Multiaktivitetshuset.

Det nya det Multiaktivitetshuset ska inrymma sporthall, badhus, kafé, bibliotek och lokaler för dans, musik, teater och bio. Målet är en mötesplats för en mångfald av aktiviteter i en välkomnande märkesbyggnad med en arkitektur som knyter an till platsen.

- Kommunen har nu full rådighet över samtliga fastigheter i kvarteret Gojan, vilket är en förutsättning eftersom en stor del av byggnaderna i området måste rivas för att ge plats för Multiaktivitetshuset, säger Lennart Johansson, chef för samhällsbyggnadsförvaltningen och fortsätter; i det sammanhanget är det viktigt att ta väl hand om de lokalhyresgäster som påverkas och snarast möjligt finna goda lösningar för dessa. Likaså att kommunicera med de privata hyresgästerna i området och redogöra för planerna när de börjar ta form.

Dialog med föreningar & ungdomar

I dagarna (21-27 juni) ordnar samhällsbyggnadsförvaltningen informationsträffar med idrotts- och kulturföreningar samt ungdomar i åldern 6-19 år. Det är viktigt att skapa så bra förutsättningar som möjligt för ett lyckat resultat och utveckla Gällivare till en ännu bättre kommun för framtida generationer.

Läs mer om det här Öppnas i nytt fönster..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2017-06-21