Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 20 jun 2017

Snart byggs Kunskapshuset

Centrum

Byggnationen av nya gymnasie- och vuxenskolan Kunskapshuset är beräknad att påbörjas sommaren 2017 med inflyttning hösten 2019. Kunskapshuset byggs då Välkommaskolan och Lapplands lärcentra i Malmberget ska avvecklas. Byggnadens placering kommer att täcka området som idag utgör yta för parkering, MD-grillen, Stacken och det så kallade ”Spruthuset”.

Nuvarande parkeringsyta planeras att ersättas med p-platser under jord och projektet inleds med schaktningsarbeten samt rivning och avveckling av fastigheterna Stacken och MD-grillen.

Under byggtiden kommer tillfälliga lösningar att råda i området vad gäller bil- och busstrafik samt parkeringsplatser. Postgatan kommer att stängas alternativt enkelriktas under perioder. Gång- och cykelvägen längs Postgatan kommer hållas öppen under hela byggtiden.

Tillfälliga parkeringar kommer att anläggas på Vassaratorget, Östra Kyrkallén.

Preliminär tidplan:
3 juli - förberedelsearbeten, inhägnad av arbetsområde etapp 1
6 juli - rivningsarbeten Stacken samt schaktentreprenad startar
16 augusti - inhägnad av arbetsområde etapp 2 och rivning MD-grillen
18 september - byggarbetena påbörjas och pågår till hösten 2019

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2017-06-20