Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 16 maj 2017

En attraktiv småstad i världsklass är ett hållbart samhälle

Catharina Gustafsson

Catharina Gustafsson från Rådet för social hållbarhet och Kristina Berglund som informerar om FNs globala mål.

Precis som att det krävs mer än ett tak och fyra väggar för att bygga ett hem krävs det mer än nya bostadsområden och parkeringsmöjligheter för att bygga ett samhälle som är hållbart för framtiden. Vi pratar ofta om att det skall bli varmare mellan husen. Gällivare kommuns Råd för social hållbarhet är en del av det arbete som kommunen idag gör tillsammans med andra aktörer för att möta sådana utmaningar. I förra veckan var ämnet särskilt aktuellt när representanter från kommunen och ledamöterna i Rådet för social hållbarhet bjudits in för att lyssna till en föreläsning om FNs globala mål för en hållbar utveckling.

På nationell nivå har regeringen valt att sätta de globala målen på agendan, det innebär att Sverige har åtagit sig att arbeta tillsammans med andra länder och aktörer i att leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. För att nå målen krävs ett gemensamt samarbete och ansvar mellan många aktörer, inte minst Sveriges alla kommuner. I Gällivare arbetas det hårt med dessa frågor och det tar sig uttryck på många sätt och på många olika plan.

- Hållbarhet innebär övergripande att vi som kommun vill skapa ett attraktivt samhälle som utvecklas inom alla områden med minimala negativa avtryck. Det gäller både inom miljö, social utveckling såväl som utifrån ett ekonomiskt perspektiv, säger kommunchefen Mats Pettersson, och fortsätter: om vi gör rätt får vi en mer positiv befolkningsutveckling och bra tillgång till nödvändig kompetens.

Rådet för social hållbarhet

Rådet för social hållbarhet har etablerats i år och är ett samarbete mellan flera aktörer som tillsammans arbetar för ett socialt hållbart Gällivare. Representanterna i rådet kommer från Gällivare kommun, sjukvården, folktandvården, Migrationsverket, Polisen, Arbetsförmedlingen och Svenska kyrkan.

- Gällivare ligger långt framme vad det gäller arbetet med hållbar utveckling: Vi har det i vår vision och som idén med hela kommunens verksamhet; att vi ska vara en hållbar kommun, säger Catharina Gustafsson som är med i rådet. Att instifta ett råd som övergripande arbetar med sociala hållbarhetsfrågor tillsammans med andra samhällsaktörer visar också hur viktigt detta område är för Gällivare kommun, fortsätter hon.

Hållbarhetsfokus inom många områden

Hållbarhet är en viktig parameter i många beslut. Inte minst inom samhällsomvandlingen där vi bygger nytt och etablerar nya områden. Den sociala utveckingen är med i planering och genomförande, exempelvis genom att vi gör en social hållbarhetsbedömning i alla utvecklingsplaner. Dessutom så ska fokus vara att bland annat skapa inkluderande mötesplatser, trygga och jämställda miljöer. Ambitionen är också en effektiv resurs- och energiförbrukning för att nämna några saker.

- Men allt handlar inte bara om att göra nytt i Gällivare. Det handlar också om att göra mer och bättre av det vi redan gör, säger Catharina.

Gällivare kommuns arbete för att skapa en hållbar stad, för ett jämlikt och jämställt samhälle, för en god folkhälsa och en god utbildning för alla ligger helt i linje med de globala målen.

- Den genomgång vi har fått idag stärker mig i övertygelsen om att vi är på rätt väg i samhällsomvandlingen och mycket av de prioriteringar vi har i övrigt i Gällivare Kommun. Våra mål hänger väl ihop med, och utgår ifrån, bland annat FNs globala mål säger Jeanette Wäppling, kommunalråd och ordförande i rådet för social hållbarhet.

globala målen

Catharina Gustafsson berättar om hur Gällivare kommun arbetar med de globala målen.

Läs mer om Rådet för social hållbarhet här Öppnas i nytt fönster..

Läs mer om de globala målen på http://www.globalamalen.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2017-05-16