Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 24 apr 2017

Utvecklingsplan Vassara-Sandviken

Vassara

Stadsöarna är en plats där vattnet möter staden. Där en kan bo både i naturen och cen­tralt och där det finns gott om plats för människor, djur, väx­ter och vatten.

Kommunfullmäktige har antagit en utvecklingsplan för Vassara-Sandviken. Planen har tagits fram eftersom helikopterbasen flyttar till Gällivare flygplats vilket öppnar för en annan användning av området. Utvecklingsplanen redogör för en möjlig utveckling av området och ligger till grund för vidare plane­ring.

Planen kan ses som ett dynamiskt dokument där vissa detaljer kan utvecklas under fortsatt process. En eventuell fortsättning och exploatering ska föregås med kompletterade utredningar av området.

- Vassara-Sandviken har stora möjligheter att bli ett attraktivt bostadsområde i Gällivare. Området har både ett centrumnära läge, nära vatten och dessutom en betagande utsikt mot Dundret. Området utvecklas inte i närtid utan ska ses som en exploatering på sikt, förklarar kommunalrådet Lars Alriksson.

- Det finns en del utmaningar att bygga där men om det är möjligt blir det ett fantastiskt fint område att bo på, säger Jeanette Wäppling, kommunalråd.

I naturen och centrum

Utvecklingsplanen för Vassara-Sandviken vilar på en önskan om ett boende som är både i naturen och i centrum. Läget är givet på en av Gällivares vackraste platser, där avståndet mellan centrum och Vassara träsk på många ställen är som kortast.

Planen utgår från naturens förutsättningar och an­vändning av området. Förslaget innebär att den mänskliga påverkan vid byg­gandet ska vara i harmoni med naturen, det vill säga att respektavstånd ska ges till både natur och djur, där de nya bostäderna anläggs på öar, slänter och kanter mot naturen på samma sätt som idag sker vid höga vattenflöden. Och där naturen tillåts att ta plats, oav­sett om det gäller skog, snö, myr, vatten eller strand. I alla lägen förväntas området helt enkelt ha mycket god integration mellan naturliga och mänskliga behov.

Utvecklingsplanen antogs i kommunfullmäktige den 10 april 2017. Läs hela utvecklingsplanen här Pdf, 8.5 MB, öppnas i nytt fönster..

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2017-04-24