Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 20 apr 2017

Detaljplanen för Kunskapshuset har vunnit laga kraft

Kunskapshuset

Kunskapshuset får en fasad av glas och trä.

Nu har detaljplanen av Gällivares nya skola vunnit laga kraft. Den nya skolan, som fått namnet Kunskapshuset, ska inrymma kommunens gymnasieskola och lärcentra för vuxna. Beräknad byggstart är sommaren 2017 och inflyttningen är beräknad till höstterminen 2019 om allt går som planerat.

Kunskapshuset är i första hand en ersättning för Välkommaskolan och Lapplands lärcentra. I arbetet med utformingen av den nya skolan har det under våren 2016 skett flera workshops tillsammans med skolverksamheterna. Resultatet av arbetet har sammanfattats och presenterats för verksamheterna och politiker i augusti 2016. En första skiss av byggnadens utformning har redan tagits fram och parallellt med detta har arbetet med detaljplanen löpt, vilken nu har vunnit laga kraft. Upphandling av entreprenader beräknas påbörjas under våren 2017.

- Så skönt att planen nu vunnit laga kraft och byggandet kan påbörjas. Det blir en fantastisk byggnad för "kunskap i centrum", säger Jeanette Wäppling, kommunalråd i Gällivare.

Levande centrum

Kunskapshuset placeras mitt i centrum, längs med Vassara torg med en gemensam reception, ett offentligt café och en matsal som vänder sig ut mot torget och Dundret. Den centrala placeringen bidrar till att lokalerna kan användas av fler, vilket genererar driftfördelar.

- Bit för bit faller pusselbitarna på plats i samhällsomvandlingen. Kunskapshuset blir den första offentliga ersättningsbyggnaden som byggs upp i Gällivares nya centrum. Syftet med den centrala placeringen är att visa utbildningens betydelse och skapa liv och rörelse i vårt centrum, säger Lars Alriksson, kommunalråd i Gällivare.

Kunskapshuset och kvarteret kommer ha flera funktioner för ett aktivt centrum. Entrétorget mellan Kunskapshuset och Centralskolan skapar goda förutsättningar för olika typer av mötesplatser, aktiviteter och evenemang tack vare sin närhet till torget och Storgatan. Gällivares befintliga handelsstråk förstärks längs med Storgatan med lokaler för en extern butik och en övningsbutik för handelsprogrammet. Högst upp i huset finns en del som även går att använda för annat än skolverksamhet, till exempel konferenser.

Parkeringsgarage

Byggnaden får även ett parkeringsgarage under jord med nedfarten från Postgatan där det planeras för 150 parkeringsplatser.

llustration: Liljewall arkitekter

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2017-04-20