Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 05 apr 2017

Så skulle samhället se ut – om eleverna själva fick välja

Sjöparksskolan

Agneta och Hannah från samhällsbyggnadsförvaltningen presenterar deras arbete för eleverna på Sjöparksskolan

När Sjöparksskolans högstadieelever bjöds in att tycka till om hur de vill att samhället ska se ut var förslagen många. I en tävling som hölls prisades flera av bidragen av juryn för sina innovationer, sitt nytänkande och sin kreativitet.

Tidigare i år fick högstadieeleverna på Sjöparksskolan i Gällivare diskutera samhällsomvandlingen med samhällsbyggnadsförvaltningen. Under en vecka fick sedan eleverna tävla och komma med förslag på hur de vill att Gällivare ska se ut. Resultatet från de över trettio bidragen var allt ifrån konstprojekt som kan ses från luften, miljövänliga transportmedel till förslag på en EPA-gård och utomhusbiograf.

Förslag

Bidrag från 8B - en ljusinstallation som kan ses från luften.

Ett av de vinnande bidragen i tävlingen kom från klass 7B som ville utveckla och rusta upp Repisvaara med skoterleder och bättre gångvägar. Juryns motivering löd ”..Gruppen har på ett trovärdigt och tilltalande sätt presenterat förslag på ytterligare utveckling av området samt Dundret och därigenom förstärkt Gällivares profil som en arktisk småstad i världsklass med ett väl utvecklat friluftsliv och boende nära naturen”. Området Repisvaara är något som Gällivare kommun arbetar med idag. Tomtsläppen på södra Repisvaara och anläggningen av en ny gång- och cykelväg samt tunnel från området Fjällnäs är bara några av dessa exempel.

På plats vid redovisningen av elevernas arbeten var inbjudna gäster och juryn från samhällsbyggnadsförvaltningen. När vinnarna korades var lovorden många och tävlingen är ett bevis på hur mycket bra förslag det finns i Gällivare.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2017-04-05