Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 08 feb 2017

Aktivitet i Sjöparken

Sjöparken

Sjöparken planeras bli en centrumnära aktivitetspark.

Sjöparken planeras bli Gällivares nya aktivitetspark och ett område att besöka året runt. Planerna är att under 2017 bland annat anlägga lekpark, skapa sittplatser, påbörja nya planteringar och även bygga den grillkåta som beviljats tillfälligt bygglov.

I vinter genomförs viss aktivitet för att se om det är möjligt att skapa en attraktivitet för parken även vintertid. En labyrint har anlagts, skidspåret förlängs, snöhögarna görs mer lekvänliga. Ett helgarrangemang planeras i början på mars med skidlopp, korvgrillning och andra aktiviteter. Där kommer Gällivare kommun samtidigt informera om planerna för parken under 2017 och 2018.

Skylt

Kommunens gata/parkenhet har byggt labyrinten.

Provborrningar

Projekt Sjöparken parkområde påbörjar i dagarna en översiktlig geoteknisk undersökning. Detta görs genom provborrningar i ett 20-tal punkter i parken med start närmast Sjöparksskolan. Provtagningen som beräknas utföras under vecka 7 och 8 kommer att ligga till grund för utredning av rådande geotekniska förhållanden och för stabilitets- och sättningsanalyser. Undersökningen är en förutsättning för kommande planerade arbeten i Sjöparken under 2017 och 2018.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2017-02-08