Gå till innehåll
Publiceringsdatum: 02 feb 2017

Regeringsstöd för bostadsbyggande med hyrestak

Grupp

Samhällsbyggnadschef Lennart Johansson, Magnus Johansson (S), kommunchef Mats Pettersson, Henrik Ölvebo (MP), bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, Jeanette Wäppling (V) och Lars Alriksson (M) under rundtur med tema samhällsomvandlingen.

Regeringen har idag, 2 februari, fattat beslut om en ändring i förordningen om investeringsstöd till hyresbostäder och studentbostäder, och därigenom kan extra investeringsstöd på som mest 447 miljoner kronor lämnas till kommunerna Gällivare och Kiruna. Förordningsändringen, som regeringen kommit överens med Vänsterpartiet om, gäller att om en kommun står inför omfattande förändringar i sin fysiska samhällsstruktur har kommunen en möjlighet att söka ett högre investeringsstöd för byggandet av bostäder.

- Regeringens beslut underlättar för malmfältskommunerna att bygga de nya hyresbostäder som är nödvändiga för att klara stadsomvandlingen. Den omställning som Gällivare och Kiruna står inför innebär stora extra kostnader för kommunerna, LKAB och enskilda. Det är rimligt att staten ger ett extra stöd under sådana särskilda omständigheter. Det ökar också möjligheterna för Gällivare och Kiruna att få fram nya bostäder till en rimlig hyra. När hyresbostäder byggs med investeringsstöd innebär regelverket också att det sätts ett tak för hyrorna, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

- Det är ett jättebra besked. En stor andel av lägenhetsbeståndet som behöver flyttas kommer ersättas med nya lägenheter med högre hyror. Med det här stödet kan vi få en lägre hyresnivå i det nya beståndet än vad vi annars skulle ha fått, säger Lars Alriksson, kommunstyrelsens ordförande.

- Det är positivt att regeringen lyssnar på kommunerna. Förhoppningen är att det här kan göra att man nu kan bygga så hyresnivån blir lägre än i en vanlig nyproducerad lägenhet, säger Jeanette Wäppling, kommunstyrelsens vice ordförande.

- Det är bra att regeringen försöker få en samlad bild över läget och redan presenterar konkreta förslag som stimulerar bostadsbyggandet. Vidare kommer vi diskutera de möjligheter och utmaningar som ligger framför oss. Under den rundtur vi kommer att genomföra i berörda områden kommer de få en tydlig bild över samhällsomvandlingen i Gällivare kommun, säger Henrik Ölvebo, kommunstyrelsens andre vice ordförande.

I både Kiruna och Gällivare pågår en stor stadsomvandling då delar av städerna flyttas till annan plats på grund av deformationer i marken orsakade av den gruvdrift som sker runt städerna. I Kiruna behöver omkring 6 000 personer flytta och i Gällivare omkring 3 200 personer.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2023-05-12
Publicerad:
2017-02-02